Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1971


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Editorial 1–2 română
Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 3–4 română
Despre stagiunea 1970-1971 și unele probleme privind pregătirea stagiunii 1971-1972 (Referatul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă) 5–24 română
DAVIDOGLU, Mihail Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 25–26 română
MOLDOVAN, Iuliu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 26–27 română
DUKÁSZ, Anna Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 27–27 română
BELIGAN, Radu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 27–29 română
STORCH, Franz Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 30–30 română
CIULEI, Liviu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 31–32 română
BARANGA, Aurel Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 32–34 română
PENȚIA, Tiberiu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 34–34 română
POPESCU, Radu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 35–40 română
COCEA, Dina Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 40–41 română
EVERAC, Paul Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 41–47 română
BISZTRAI, Maria Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 47–48 română
COROAMĂ, Sorana Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 48–49 română
STĂNESCU, Maria Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 49–50 română
NICOLAU, Florian Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 50–51 română
PĂUNESCU, Ilie Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 51–51 română
BRAD, Ion Concluzii 52–55 română
ANGHEL, Paul Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 56–56 română
BĂIEȘU, Ion Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 57–57 română
FĂRCĂȘAN, Sergiu Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 58–58 română
IACOBAN, Mircea Radu Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 59–59 română
MIRODAN, Alexandru Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 59–59 română
PĂUNESCU, Ilie Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 60–60 română
STOENESCU, Virgil Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 60–61 română
TĂRCHILĂ, Dan Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 62–62 română
GHEORGHIU, Mihnea Lume, soră lume... 63–65 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia contemporană între caduc și actual 66–68 română
COSTIN, Sebastian În sfîrșit, o stagiune estivală ! 69–70 română
MASSOFF, Ioan Teatrul „sub cerul liber” 71–71 română
POPOVICI, Alecu Cu Radu Beligan despre Ieri, azi, mîine... 72–80 română
NASTA, Dan Regizorul și actul de cultură teatrală 81–84 română
PASCADI, Ion Autonomie sau interacțiune 85–86 română
CÂMPEANU, Pavel Viitorii muncitori și teatrul - un test de percepere a limbajului teatral: mimica 87–94 română