Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1971


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative 1–22 română
Oamenii de teatru își exprimă hotărîrea de a înfăptui programul propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu 23–26 română
GHEORGHIU, Mihnea Teatrul, operă de conștiință socială 27–28 română
BARANGA, Aurel REPERTORIUL scris cu majuscule 29–30 română
EFTIMIU, Victor Aripi pentru zborul spre înălțimi 30–30 română
CALBOREANU, George Să fim artiști militanți 31–31 română
NASTA, Dan Gîndirea partinică și actul de cultură teatrală 31–34 română
STOENESCU, Virgil Responsabilitatea civică a scriitorului 34–35 română
BRAGA, Mircea Adevăratul înțeles al creației 35–36 română
POPOVICI, Magda Un îndemn la autoanaliză 36–37 română
POPA, Tudorel O tinerețe răspunzînd tinereții 36–36 română
KÁROLY, Sinka Problema nr. 1: comanda socială 37–38 română
FRUNZETTI, Nicolae În slujba omului, a educației socialiste 38–39 română
IEKEL, Tatiana Realitățile noastre și chemarea actorului 39–40 română
MÜLLER, Rosemarie Marele nostru angajament 40–40 română
ANDREI, Violeta Conștiința socialistă a actorului 41–41 română
ELEKES, Emma Legătura cu viața 41–42 română
Un impuls creator: Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu pe șantierul Teatrului Național 43–45 română
BALOTĂ, Nicolae Vasile Alecsandri - ctitor și militant al dramaturgiei românești 46–51 română
P., A. Școala lui Alecsandri 52–54 română
MASSOFF, Ioan Teatrul în corespondența lui Alecsandri 55–57 română
DUCEA, Valeria Tineretul și problemele lui (Instantanee la Festivalul spectacolelor pentru tineret și copii) 58–62 română
ANGHEL, Paul Teatrul de vacanță sau... Jocul de-a vacanța 63–63 română
POPOVICI, Alecu Mișu Fotino 64–70 română
PASCADI, Ion Clasic sau modern 71–72 română
LOGHIN, George Dem. Tudor Vianu și conceptul său estetic de artă dramatică 73–75 română
SUCHIANU, D. I. Nikolai Cerkasov - O performanță unică 76–77 română
SCHLOCKER, Georges Comedia Franceză, teatru popular 78–79 română
BĂRBUȚĂ, Margareta I. T. I. și teatrul de azi - note de la un congres internațional 80–85 română
POPOVICI, Ileana Théâtre de la Cité de Villeurbanne pe scenele românești 86–88 română
IOSIF, Mira Teatro Stabile di Catania 89–90 română
DUCEA, Valeria Cu Gaetano Musumeci și Mario Giusti despre secretele „Teatrului pentreu toți” 91–92 română
SOLOMON, Dumitru Tv - o prezență activă 93–94 română