Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1971


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
STANCU, Zaharia A fi om de teatru 1–2 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrul și integrarea în social 3–4 română
IVASIUC, Alexandru Text și arta spectacolului 5–6 română
Premiile de teatru ale C.S.C.A. pe anul 1970 7–7 română
Promoția '64 are cuvîntul (un colocviu la revista „Teatrul” la care participă: Ion Caramitru, Virgil Ogășanu, Florina Cercel, Cătălina Pintilie, Dora Cherteș, Valeria Seciu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Mihail Stan) 8–21 română
GHEORGHIU, Mihnea Angelicele nebune 22–24 română
BERLOGEA, Ileana Teatrul și politicul 25–27 română
BARANGA, Aurel Opinii particulare 28–29 română
BENTOIU, Pascal Muzica de scenă 30–34 română
NADIN, Mihai Spontaneitatea 35–37 română
SUCHIANU, D.I. Shirley Temple a fost pe la noi 38–40 română
SILVESTRU, Valentin Teatrul în R. D. Germană 41–44 română
MUGUR, Vlad Ștefan Braborescu 45–45 română
BĂLEANU, Andrei Despre fanatici 46–47 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: Acești nebuni fățarnici de Teodor Mazilu (Teatrul „Bulandra”) 48–50 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Fata care a făcut o minune de William Gibson (Teatrul Mic) 50–52 română
COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Gîlcevile din Chioggia de C. Goldoni (Teatrul Giulești) 52–54 română
TOMA, Irina Cronica dramatică: Adio, Charlie de George Axelrod (Teatrul „C. I. Nottara”) 54–55 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Vrajitoarea de Avram Goldfaden (Teatrul Evreiesc de Stat) 55–55 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: Zamolxe de Lucian Blaga (Teatrul de Stat din Sibiu) 56–57 română
SĂVULESCU, Monica Cronica dramatică: Turneul Teatrului „George Bacovia” din Bacău 57–59 română
CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Chiajna de Ion Luca (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 60–60 română
ELVIN, B. Cronică la cronică 61–62 română
SOLOMON, Dumitru Jurnal de telespectator 63–64 română
POPESCU, D. R. Pisica în noaptea Anului Nou 65–95 română