Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1969


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BELIGAN, Radu În fața unei mari confruntări internaționale 1–2 română
BĂLEANU, Andrei Profilul unei noi generații 3–8 română
TORNEA, Florin Spectacole ale tinerilor regizori: Andrei Șerban - "Omul cel bun din Sîciuan" de Bertolt Brecht la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 9–18 română
MÎNDRA, Vicu Spectacole ale tinerilor regizori: Andrei Șerban - "Iona" de Marin Sorescu la Teatrul Mic 18–21 română
NARTI, Ana Maria Spectacole ale tinerilor regizori: Ivan Helmer - "Neînțelegerea" de Albert Camus la Teatrul de Stat din Arad 21–24 română
IOSIF, Mira Spectacole ale tinerilor regizori: Anca Ovanez - "Troienele" de Euripide la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași 25–27 română
IOSIF, Mira Spectacole ale tinerilor regizori: Aurel Manea - Filoctet de Sofocle la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași 27–29 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Festivalul de la Nancy 30–32 română
DIMIU, Mihai Reîntîlnire cu studenții din Kansas 32–34 română
POPESCU, Al. T. Omulețul de puf (piesă pentru teatrul de păpuși; în trei părți și un prolog) 35–44 română
POPESCU, Al. T. Strop - de - rouă - brotăcelul (piesă pentru teatrul de păpuși; în șase părți) 45–58 română
P., I. Dialoguri de atelier cu Lucian Giurchescu și Ion Cojar 60–66 română
CĂLIMAN, Călin Dramaturgul ferestrelor "deschise" 67–75 română
GANĂ, George Studenții și literatura dramatică 76–77 română
CAZABAN, Ion Urmărind premierele: "Muștele" de Jean - Paul Sartre la Teatrul "Barbu Delavrancea" 78–80 română
PARHON, Victor Urmărind premierele: "Egmont" de Goethe la Teatrul "Ion Creangă" 80–82 română
DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - Pietro Gralla al lui György Kovacs 83–85 română
POPOVICI, Ileana Prin teatrele din țară: Constanța - "Vilegiatura" de Carlo Goldoni 85–89 română
CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Cluj - "Femeia îndărătnică" de W. Shakespeare 89–90 română
POPOVICI, Alecu București - Skoplje... și retur 91–93 română
CARABIN, George Teatrul și spectatorul în Bulgaria 93–95 română
DIMIU, Mihai Poșta redacției 95–95 română