Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1969


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
P., Al. Teatrul și tineretul 1–2 română
LUCIAN, Ion Dragostea pentru teatru începe din copilărie 2–4 română
MAHLER, Fred Necesitatea investigației științifice 4–5 română
SĂCEANU, Amza Cît mai mulți tineri în sălile de spectacol 6–7 română
CRIȘAN, Maxim În perspectivă: matinee pentru tineret 7–8 română
LOVINESCU, Horia Colaborarea teatru - școală 7–7 română
PERAHIM, Jules Afișe, programe: materiale de cultură 8–8 română
ȚENȚULESCU, Gheorghe Plafonul (satiră în trei acte) 9–35 română
CĂLIMAN, Călin Caligula sau metafora apocalipsului 37–42 română
NARTI, Ana Maria Măreția și decăderea divertismentului 43–47 română
POPOVICI, Ileana Studentul - actor și determinantele profesiei sale (participanți la dezbatere: Dina Cocea, Ion Cojar, Octavian Cotescu, Beate Fredanov, Moni Ghelerter) 48–57 română
Trei regizori tineri despre fascinația clasicilor: Ivan Helmer, Anca Ovanez, Andrei Șerban 59–62 română
TORNEA, Florin Marginalii la o reîntîlnire tîrzie cu Racine 63–67 română
MANCAȘ, Mircea Alecu Russo, un precursor 68–70 română
COSAȘU, Radu Strada și țărîna 72–74 română
PANĂ, Sașa Ce a fost "Insula" 75–78 română
MUNTEANU, N. C. Prin teatrele din țară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secția română 79–81 română
DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secția maghiară 81–84 română
CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Reșița - Un raport îmbunătățit cu publicul 84–85 română
JITIANU, Dan Moscova - Leningrad: Momente scenografice 86–90 română
SILVESTRU, Valentin Gingașa activitate de formare a spectatorului prim (colocviu) 91–95 română