Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1966


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DEMETRIUS, Lucia Grădina lui Dumnezeu (piesă în cinci tablouri) 1–33 română
ȘELMARU, Traian „Capul de rățoi” în optica de azi („Capul de rățoi” de G. Ciprian la Teatrul de Comedie) 34–37 română
POPOVICI, Al. Din istoria luptei revoluționare ("Pe 40 de metri lungime de undă" de Simion Macovei la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 38–39 română
TORNEA, Florin Piscator – teatrul document, teatrul politic 40–44 română
POPOVICI, Ileana Dialog cu conștiința contemporană ("Incident la Vichy" de Arthur Miller la Teatrul Mic) 45–48 română
T., Fl. „Cazul Oppenheimer”, un anacronism tragic 49–54 română
P., Al. „Concert” de cameră ("Bietul meu Marat" de Alexei Arbuzov pe scena Teatrului Muncitoresc C.F.R.) 55–56 română
NARTI, Ana Maria „Arden din Feversham” pe scena teatrului din Piatra Neamț 57–65 română
IOSIF, Mira Dumitru Furdui în „Jurnalul unui nebun” (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 66–68 română
MÎNDRA, Vicu Stagiunea institutului și cîteva probleme (I) 69–74 română
NARTI, Ana Maria Drumuri posibile (Festivalul studențesc de la Cluj) 75–78 română
CAZABAN, Ion Teatrul „Ion Creangă” între obligații și realizări 79–83 română
BĂRBUȚĂ, Margareta La un spectacol de pantomimă (turneul ansamblului Fialka din Praga) 84–85 română
Prin teatrele din țară: "Hedda Gabler" de Ibsen, "Simple coincidențe" de Paul Everac, "Sfîntul Mitică Blajinu" de Aurel Baranga pe scena Teatrului de Stat din Brăila 86–88 română
DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Timișoara - Incertitudini și dificultăți 89–90 română
P., I. Prin teatrele din țară: Turda - Un efort de revitalizare 90–92 română
P., I. Prin teatrele din țară: Cluj - Necesitatea perspectivei 93–95 română
SOLOMON, Dumitru Teatrul la radio și televiziune: Pe texte contemporane 96–98 română
PIMENOV, Vl. Meridiane (Moscova – Tineri dramaturgi) 99–100 română
FLORIAN, Călin Meridiane (Budapesta – Tur de orizont) 101–102 română