Teatrul, an X, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1965

  • Anul publicației: 1965
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BELIGAN, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Omagiul nostru 3–4 română
DEMETRIUS, Lucia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ne numise „Ajutoare de nădejde” 4–6 română
ALEXANDRESCU, Sică Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Mai uniți ca oricînd în jurul partidului 6–7 română
ANTONIU, Costache Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Îndemnul pe care ni-l lasă 8–8 română
ATANASIU, Niki Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Privim cu încredere în viitor 8–9 română
COCEA, Dina Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Expresie a înțelepciunii partidului 9–10 română
CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Această viață exemplară 10–11 română
POPOVICI, Eugenia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Lumina pe care o iradia 11–12 română
VASILIU-BIRLIC, Gr. Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: O amintire scumpă 12–12 română
RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Urmîndu-ți pilda 14–15 română
GHEORGHIU, Miluță Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Pe calea trasată de partid 14–14 română
ANGHELESCU, Marcel Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Închinăm puterea noastră creatoare patriei 15–16 română
LOGHIN, George Dem. Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Neclintită credință în forța creatoare a poporului 16–18 română
PENCIULESCU, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Însuflețiți de marele său exemplu 18–18 română
POPOVICI, Silvia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Contopit cu istoria romîniei socialiste 18–20 română
BARTON, Geo Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Veșnic viu 20–21 română
COSAȘU, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ultima imagine 21–22 română
PETRUȚ, Emanoil Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Strădania noastră – cel mai frumos monument 22–22 română
TORNEA, Florin Criteriul fundamental al creației noastre 23–28 română
Rolul teatrului în lumea contemporană (răspund la întrebări: Horia Lovinescu, Al. Mirodan, Dinu Cernescu, Dan Nemțeanu, Sică Alexandrescu) 29–34 română
NARTI, Ana Maria Ideea rolului și actorul 35–42 română
BLAGA, Lucian Anton Pann (piesă în trei acte) 43–73 română
NICULESCU, Margareta Calendar U.N.I.M.A. 75–77 română
BORTNOVSCHI, Paul Decorul de teatru în lume după 1950 – un panoramic al scenografiei mondiale 78–81 română
CRIVĂȚ, Dana De vorbă cu dramaturgul american Edward Albee (interviu) 82–84 română
KARAMBI, Polixenia Prin teatrele din Grecia 85–86 română