Teatrul, an X, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1965

  • Anul publicației: 1965
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Ce jucăm ? Pentru cine jucăm ? 1–5 română
MÎNDRA, Vicu Liviu Rebreanu – dramaturg și critic literar 6–11 română
DINISCHIOTU, Constantin Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu poate exista o dezvoltare a mișcării teatrale înafara criticii 14–17 română
ION, Lucian Cum stăm cu critica teatrală ? - Cronicarul – creator de opinie publică 17–21 română
MANIȚIU, Ion Cum stăm cu critica teatrală ? - …un climat favorabil criticii exigente 22–23 română
NARTI, Ana Maria Cum stăm cu critica teatrală ? - Cauze de nemulțumire 23–28 română
NEMȚEANU, Dan Cum stăm cu critica teatrală ? - Un punct de vedere propriu, consistent, față de fenomenul teatral universal 28–30 română
POPOVICI, Ileana Cum stăm cu critica teatrală ? - Ca orice creator, criticul are un credo 30–33 română
SOLOMON, Dumitru Cum stăm cu critica teatrală ? - Critica criticii criticii 33–36 română
CAZABAN, Ion Ion Sava – căutătorul de teatru 37–46 română
SAVA, Ion Lada (comedie într-un act) 47–58 română
ȘELMARU, Traian Cronica dramaturgiei originale contemporane („Omul care și-a pierdut omenia” de Horia Lovinescu la Teatrul „C.I. Nottara”, „Nu sînt Turnul Eiffel“ de Ecaterina Oproiu la Teatrul Național din Cluj) 59–65 română
PAVEL, Toma Anouilh și mitul antic („Antigona“ și „Medeea“ de Jean Anouilh la Teatrul „C.I. Nottara”) 66–70 română
ELVIN, B. Două personaje în căutarea unei vieți perdute („Scaunele“ de Eugen Ionescu la Teatrul „C.I. Nottara”) 71–75 română
P., I. Sensul situației comice („Billy mincinosul“ de Keith Walterhouse și Willis Hall la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 76–78 română
NARTI, Ana Maria Cartea de teatru și cerințele culturii populare 79–83 română
VRABIE, Irina Paul-Louis Mignon: Păreri despre teatrul francez (interviu) 84–85 română
Indice bibliografic - Anul 1965 (anul X) 86–91 română