Teatrul, an IX, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1964

  • Anul publicației: 1964
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Între două stagiuni 1–1 română
BELIGAN, Radu Repertoriile – Stagiunea 1963–1964. Proiecte pentru stagiunea 1964–1965 (din referatul „Aspecte ale stagiunii 1963–1964 și proiectul de repertorii pentru stagiunea 1965” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 2–9 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Valorificarea scenică a dramaturgiei originale (din referatul „Despre unele probleme privind valorificarea scenică a dramaturgiei originale” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 9–17 română
MUNTEANU, Nicolae Profilul și stilul de muncă în conducerea teatrelor (din referatul „Profilul și stilul de muncă al directorului de teatru” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 17–22 română
Puncte de vedere (la discuțiile care au urmat fiecărui referat au luat parte: Zaharia Stancu, Radu penciulescu, Crin Teodorescu, Gh. Leahu, Liviu Ciulei, Dan Nasta) 23–33 română
În cinstea lui 23 August 34–37 română
Stagiunea 1964–1965. Gînduri, proiecte, realizări 38–39 română
CĂLIMAN, Călin Cu Horia Lovinescu despre noua stagiune la Teatrul „C.I. Nottara” (interviu) 39–41 română
ALEXANDRESCU, Sică Punerea în scenă a pieselor „Vlaicu-Vodă” de Alexandru Davila și „Vedere de pe pod” de Arthur Miller la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 41–41 română
POPESCU, Horea Pregătirea spectacolului cu piesa „Patima de sub ulmi” de Eugene O’Neill la Teatrul Național și a celui cu vodevilul „Pălăria florentină” de E. Labiche la teatrul Muncitoresc C.F.R. (interviu) 42–42 română
CERNESCU, Dinu Punerea în scenă a pieselor „Somnorasa aventură” de Teodor Mazilu la Teatrul de Comedie și „Stăpînul apelor” de Constantin Pastor la Teatrul Regional București (interviu) 43–44 română
CIULEI, Liviu Montarea piesei „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht și „Clipe de viață” de William Saroyan la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 43–43 română
PENCIULESCU, Radu Punerea în scenă a pieselor „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și „Doi într-un balansoar” de William Gibbson la Teatrul Tineretului (interviu) 44–45 română
TEODORESCU, Crin Montarea dramei „Bălcescu” de Camil Petrescu la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (interviu) 44–44 română
MOISESCU, Valeriu Montarea recentă a piesei „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și pregătirea pentru „Fii cuminte, Cristofor” de Aurel Baranga și „Caniota” de E. Labiche la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 45–46 română
ESRIG, David Montarea piesei „Troilus și Cressida” de Shakespeare la Teatrul de Comedie (interviu) 46–47 română
NELEANU, D. D. Finisează montarea cu piesa „Vulpile” de Lillian Helman la Teatrul Tineretului (interviu) 47–47 română
COJAR, Ion Pune în scenă „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 47–48 română
SENKALSZKY, Endre Directorul Teatrului Maghiar din Cluj ne informează (interviu) 48–48 română
JURIST, Eduard Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
MUSTAȚĂ, Ion Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
PASTOR, Constantin Stăpînul apelor (piesă în trei acte) 49–79 română
NARTI, Ana Maria Cea mai nouă promoție de actori 80–86 română
NARTI, Ana Maria Cronica la „Egor Bulîciov” de Maxim Gorki (Teatrul din Timișoara – secția romînă) 87–88 română
POPOVICI, Ileana Spectacolele Shakespeare: „Noaptea Regilor” la Teatrul Național din Iași și Teatrul din Bacău, „Femeia îndărătnică” la Teatrul din Constanța, „Pericles” la Teatrul din Brașov 89–96 română