Teatrul, an IX, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1964

  • Anul publicației: 1964
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
La centenarul școlii teatrale romînești 1–2 română
Pagini de istorie (extrase din articole și cuvîntări: I. Eliade Rădulescu, C.A. Rosetti, Matei Millo, Costache Caragialli, I. Livescu, C.I. Nottara, Ion Manolescu) 3–16 română
ANTONIU, Costache Școala și teatrul 17–18 română
Oaspeți străini despre institut (Ruggiero Jacobbi, René Hainaux, I.O. Toporkov, Jack Thomas Brooking, Jean Darcante) 19–19 română
BĂLEANU, Andrei Gorki, dramaturgia revoluției și poezia în teatru 21–24 română
ATANASIU, Niki Întîlniri artistice creatoare 25–26 română
NAUM, Gellu Insula (comedie în două acte) 27–55 română
NARTI, Ana Maria Premisele echipei de teatru 58–64 română
IOSIF, Mira Cronica la „Judecata” de T. Boșca și „Pe o gură de rai” de M. Zaciu și V. Rebreanu, la Teatrul Național din Cluj (premieră) 66–69 română
POPOVICI, Ileana Cronica la „Ninge la ecuator” de Dorel Dorian, la Teatrul Muncitoresc C.F.R. (premieră) 69–74 română
IOSIF, Mira Cronica la „Dragă mincinosule” de Jerome Kilty, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (premieră) 74–77 română
CĂLIMAN, Călin Cronica la „Frank al V-lea” de Fr. Dürrenmatt, la Teatrul Evreiesc de stat (premieră) 78–81 română
RUSU, Ilie Cronica la „Hipnoza” de Șt. Berciu, la Teatrul „C.I. Nottara” (premieră) 81–82 română
DELEANU, Horia Sean O’Casey – un original poet al dramei 84–87 română
VRABIE, Irina Stagiunea teatrală în U.R.S.S. 88–91 română
BERECHET, Mihai Spectacole pariziene 91–94 română