Teatrul, an VIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1963

  • Anul publicației: 1963
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TORNEA, Florin Teatrul certitudinilor 1–4 română
DEMETRIUS, Lucia Prietenii (piesă în zece tablouri) 5–34 română
NARTI, Ana Maria Spectacolele Tovstonogov: Vitalitatea teatrului psihologic 35–43 română
ELVIN, B. Teatrul de Comedie în U.R.S.S. :Opinii despre tinerețe, poezie și teatralitate) 44–47 română
„Punctul culminant” la masa rotundă (Ion Cojar, Victoria Dinu, Dumitru Solomon, Gheorghe Vlad, Mihai Florea, Lucia Demetrius, Niki Atanasiu, Mihai Dimiu, Coman Șova, Mircea Alexandrescu, Traian Șelmaru) 50–59 română
CIULEI, Liviu Pentru noi, pentru cei ce așteaptă de la noi, pentru cei ce vor urma... 60–63 română
NICULESCU, Miron Spectacolul și creatorii săi: „Maria Stuart” – gînduri și intenții înaintea premierei 66–68 română
VRACA, George Rolurile mele 70–78 română
NAZARIE, Gabriela Florica Scîrțan 79–79 română
DUCEA, Valeria Cronica la „Portretul” de Al. Voitin (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) și la „Grădina cu trandafiri” de Andi Andrieș (Teatrul Regional București) 82–86 română
POTRA, Florian Cronica la „Război și pace” dramatizare de A. Neumann, E. Piscator, Guntram Prüfer, după romanul lui Lev Tolstoi (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 86–89 română
P., Al. Cartea de teatru 90–90 română
Pe scena lumii: Un balet inspirat din dramaturgia lui Maiakovski 91–91 română
Pe scena lumii: Din repertoriul teatrelor australiene 91–91 română
Pe scena lumii: Sean O'Casey în luptă cu bigotismul 91–92 română
Pe scena lumii: Laurence Olivier, director 92–92 română
Pe scena lumii: Schiller, într-o nouă viziune 92–92 română