Teatrul, an VII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1962

  • Anul publicației: 1962
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DEMETRIUS, Lucia Întoarcerea din vis (piesă în cinci tablouri) 1–41 română
SIMIONESCU, Ion Gînduri despre munca cu actorul 42–43 română
Am vrea să-i vedem în noua stagiune jucînd roluri pe măsura lor … 44–45 română
O artă majoră: Teatrul de păpuși (Participanții la dezbatere: B.T. Rîpeanu - regizor la Teatrul de păpuși din Brașov, Ștefan Lenkisch - regizor la Teatrul „Țăndărică”, Valentin Silvestru, Marcel Breslașu, Horia Davidescu - directorul Teatrului de păpuși d 46–70 română
BĂRBUȚĂ, Margareta „Micii burghezi” de Maxim Gorki și „Cred în tine” de Vadim Korostîliov (Teatrul de Stat „Mihail Eminescu” din Botoșani) 71–75 română
NARTI, Ana Maria „Apus de soare” de Barbu Delavrancea, „Neamurile” de Teofil Bușecan, „Oameni și umbre” de Ștefan Berciu, „Profesiunea doamnei Warren” de G.B. Shaw, „Liturghia de la miezul nopții” de Peter Karvas, „Cred în tine” de Vadim Korostîliov (Teatrul de Stat din B 76–80 română
NARTI, Ana Maria „Trei generații” de Lucia Demetrius, „Năpasta” de I.L. Caragiale, „O poveste nemaiauzită” de Al. Popovici (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșeni) 81–83 română
NARTI, Ana Maria „Jocul dragostei și al întîmplării” de Marivaux (Teatrul de Stat din Piatra Neamț) 84–87 română
EVERAC, Paul Constatările unui membru al juriului (al III-lea Festival bienal de Teatru "I.L.Caragiale") 88–90 română
DUCEA, Valeria Stagiunea actorilor de mîine 91–96 română