Teatrul, an VII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1962

  • Anul publicației: 1962
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DEMETRIUS, Lucia I. L. Caragiale 1–2 română
EFTIMIU, Victor Omul de teatru 3–4 română
ALEXANDRESCU, Sică Regizor și … caligraf 4–8 română
ALEXANDRESCU, Mircea Forța contemporană a satirei clasice. Teatrul lui Caragiale văzut de: Radu Beligan, Radu Penciulescu, Lucian Giurchescu, D. Ersig, Dinu Cernescu, Valeriu Moisescu 9–21 română
IOAN, Angela Forța contemporană a satirei clasice. Teatrul lui Caragiale văzut de: Radu Beligan, Radu Penciulescu, Lucian Giurchescu, D. Ersig, Dinu Cernescu, Valeriu Moisescu 9–21 română
DORIAN, Dorel La școala lui Caragiale 22–22 română
DORIAN, Dorel Moftul Romîn – Ediție specială (piesă într-un act pe texte de I.L. Caragiale) 23–42 română
MIRODAN, Alexandru Cuvintele în artă 43–43 română
SURKOV, Evghenii Citindu-l … 44–47 română
TORNEA, Florin Caragiale „într-o lume ca lumea” 48–58 română
ANTONIU, Costache Interpreți despre autor și roluri: În căutarea… „Cetățeanului” 59–59 română
COMĂNEANU, Remus Interpreți despre autor și roluri: În istoria naționalului craiovean 60–61 română
GYÖRGY, Kovács Interpreți despre autor și roluri: O scrisoare pierdută… găsită la Budapesta 62–63 română
VASILIU-BIRLIC, Gr. Interpreți despre autor și roluri: 13 roluri 63–64 română
ANGHELESCU, Marcel Interpreți despre autor și roluri: Pristanda, Ipingescu și… compania 64–65 română
ATANASIU, Niki Interpreți despre autor și roluri: … 37 de ani de la Rică… 66–67 română
GODEANU, Elvira Interpreți despre autor și roluri: Pentru… coana Zoițica 67–68 română
MANU, Ion Interpreți despre autor și roluri: Pelerina cadrilată 68–70 română
POPOVICI, Eugenia Interpreți despre autor și roluri: O anume muzicalitate scenică… 70–70 română
SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru… cu Maestrul 71–73 română
NARTI, Ana Maria Cronici, articole, eseuri, pamflete 74–77 română
PAVEL, Amelia Tipuri și viziuni plastice 78–81 română
DUCEA, Valeria Jucînd pe mii de scene 82–85 română
Teatrul lui Caragiale pe toate meridianele (spicuiri din cronici teatrale apărute în străinătate) 86–94 română
POPOVICI, Al. Mic dicționar caragialesc 95–95 română