Teatrul, an VII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1962

  • Anul publicației: 1962
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Scrisoarea Conferinței pe țară a scriitorilor din R.P.R. către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 1–2 română
DEMETRIUS, Lucia Cu aripile larg desfăcute 3–3 română
EVERAC, Paul Dialog cu principiul 4–5 română
LOVINESCU, Horia … și despre modestie 5–6 română
SILVESTRU, Valentin Responsabilitatea criticii 6–9 română
GHEORGHIU, Mihnea O nouă strălucire comorilor limbii noastre 9–10 română
BELIGAN, Radu Ziua mondială a treatrului 11–12 română
VLAD, Gheorghe Îndrăzneala (piesă în trei acte) 13–44 română
RALEA, Mihail Alexandru Davila 45–46 română
IOAN, Angela De vorbă cu … Paul Bortnovski despre scenografia în spectacol 50–55 română
ALEXANDRESCU, Mircea Marea forță scenică a pamfletului brechtian 56–62 română
Valorificarea contemporană a dramaturgiei clasice – discuție pe marginea spectacolului „Cum vă place” de W. Shakespeare (participanți: Andrei Băleanu, Liviu Ciulei, B. Elvin, D. Esrig, Mihnea Gheorghiu, Florian Nicolau, Lucian Pintilie, Traian Șelmaru) 63–82 română
ELVIN, B. Cronica la „Bolnavul închipuit” de Molière (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 83–86 română
DUCEA, Valeria Cronica la „Pigulete + 5 fete” de Constanța Bratu (Teatrul Tineretului) 86–89 română
MUNTEANU, Virgil Cronica la „Nevestele vesele din Windsor” de Shakespeare (Teatrul de Stat din Brăila) 89–89 română
MUNTEANU, Virgil Cronica la „Mi se pare romantic” de Radu Cosașu (Teatrul de Stat din Galați) 90–90 română
RIMAN, Emil Prin teatrele din R.P. Bulgaria 91–93 română