Teatrul, an VII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1962

  • Anul publicației: 1962
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GHEORGHIU-DEJ, Gheorghe Cuvîntare la Conferința pe țară a scriitorilor 1–2 română
Valorificarea contemporană a dramaturgiei clasice – discuție pe marginea spectacolului „Cum vă place” de W. Shakespeare (Au luat cuvîntul: Andrei Băleanu, Liviu Ciulei, B. Elvin, D. Esrig, Mihnea Gheorghiu, Florian Nicolau, Lucian Pintilie, Valentin Silve 3–16 română
LOVINESCU, Horia Febre (piesă în două părți) 17–51 română
POTRA, Florian A scrie, azi, despre țărani 54–59 română
RUSU, Ilie Teatrul Regional București la început de drum 61–63 română
IOSIF, Mira Cronica la „Oamenii înving” de Al. Voitin (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 64–69 română
ELVIN, B. Cronica la „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 69–74 română
NARTI, Ana Maria Cronica la „De pretore Vincenzo” de Eduardo de Filippo (Teatrul Tineretului) 75–79 română
MUNTEANU, Virgil Cronica la: „Fata cu pistrui” de A. Uspenski și „Oameni și umbre” de Ștefan Berciu (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 79–82 română
CRIVĂȚ, Dana Cronica la: „Cea mai frumoasă stea” de Irina Opran și „Cactus I-ul și ultimul” de Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Țăndărică”) 82–83 română
IOSIF, Mira A doua distribuție („Cîntă privighetorile” de Lucia Demetrius – Teatrul „C.I. Nottara” și „Menajeria de sticlă” de Tennessee Wiliams – Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 84–85 română
PIMENOV, V. Noul în dramaturgia sovietică 86–89 română
LUNARI, Gigi Vă prezentăm „Piccolo Teatro” 90–93 română