Teatrul, an VI, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1961

  • Anul publicației: 1961
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
VRACA, George O evocare documentată și patetică 1–2 română
NELEANU, D. D. Drumul unei tinere comuniste 2–3 română
DEMETRIUS, Lucia Creșterea conștiinței omului muncii 3–4 română
PENCIULESCU, Radu Omul epocii noastre trebuie să se desăvîrșească mereu 4–5 română
POTRA, Florian De la text la spectacol - Însemnări de la repetiții 5–10 română
POGODIN, Nikolai Flori vii (piesă în trei acte; traducerea Vlaicu Bîrna, Ira Vrabie) 12–49 română
POGODIN, Nikolai Concepția artistului asupra figurii lui Lenin 50–54 română
IOSIF, Mira "Prima întîlnire" de Tatiana Sîtina 55–60 română
DUCEA, Valeria "Ascultă-ți inima" de Al. Korneiciuk 61–66 română
BĂLEANU, Andrei Marile teme cer un dialog substanțial 67–69 română
ALEXANDRESCU, Mircea Pe marginea unui spectacol Brecht ("Mutter Courage" la Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 70–75 română
ELVIN, B. Căi noi spre drama tolstoiană ("Puterea întunericului" de Lev Tostoi la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 76–82 română
MUNTEANU, Virgil Cronica la „Anna Karenina” de N.D.Volkov după Lev Tolstoi (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 83–84 română
POPOVICI, Al. Cronica la „Regele și cîinele” de Spiros Mellas (Teatrul Municipal) 84–86 română
P., Al. Cronica la „Concert-expres” de Sadi Rudeanu și Horia Șerbănescu (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 86–87 română
P., Al. Cronica la „Ciri-Biri-Bom” de Aurel Storin, I. Bercovici și M. Cohn (Teatrul Evreiesc de Stat din București) 87–87 română
MUNTEANU, Val Variațiuni grafice pe o temă de Akimov (desene) 88–89 română
ALEXANDRESCU, Mircea Popas prin teatrele din R.P. Ungară 90–91 română
ELVIN, B. Sartre și dramaturgia sechestraților 91–94 română