Teatrul, an V, nr. în TOM: 3, martie, anul 1960

  • Anul publicației: 1960
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DORIAN, Dorel Secunda 58 (piesă în trei acte – 4 tablouri) 1–48 română
ȘELMARU, Traian Notă la “Secunda 58” 49–50 română
DUCEA, Valeria Ce am urmărit montînd “Aristocrații” 51–58 română
ELVIN, B. Între poezie și poetizare 59–62 română
DUCEA, Valeria Economii în gospodărirea teatrelor 63–65 română
BARANGA, Aurel La Mulți Ani, iubite nene Costache ! 66–67 română
NEGREA, V. Birlic 68–73 română
POTRA, Florian Cronica la “Azilul de noapte” de Maxim Gorki (Teatrul Municipal) 74–77 română
GAL, Silviu Cronica la “Domnul Puntila și sluga sa Matti” de B. Brecht (Teatrul Național “V. Alecsandri” din Iași) 78–80 română
IOSIF, Mira Cronica la “Discipolul Diavolului” de B. Shaw (Teatrul Național “I.L. Caragiale”) 80–82 română
DUMITRESCU, B. Cronica la “Optimiștii” (spectacolul artiștilor bulgari la Circul de Stat din București) 82–82 română
RÎPEANU, B. T. Cronica la “În căutarea bucuriei” de V. Rozov (Teatrul “C. Nottara”), “Femeia îndărătnică” de W. Shakespeare (Teatrul Armatei) 83–84 română
MAXY, Liana Lectură la masă 84–85 română
CRĂINICEANU, Eugen Maturizarea unui gen nou 85–87 română
RAICU, Al. La izvorul talentelor 87–88 română
R., I. Pentru mai multă eficiență... 88–88 română
IOAN, Angela Către tema actuală... 89–90 română
IOSIF, Mira Dezbateri creatoare la Asociația Oamenilor de Teatru 91–92 română
Z., T. Nu un astfel de „spectacol” 92–92 română
Z., T. Și conținutul ! 92–92 română
VRABIE, Ira Teatrele Populare în U.R.S.S. 93–94 română
MARIAN, Eugen B. Pe Broadway n-a venit primăvara … 94–96 română