Teatrul, an IV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
AVRAM, Mircea Obiectivele de seamă ale noii stagiuni 1–4 română
POTRA, Florian Spre un valoros repertoriu de actualitate 5–7 română
RUSU, Ilie Ce mai e de făcut (În problema strîngerii legăturilor dintre teatre și public) 8–12 română
MUNTEANU, N. Ce mai e de făcut (În problema strîngerii legăturilor dintre teatre și public) 8–12 română
ZAVADSKI, I. Teatrul “Mossoviet” și comuniunea publicului cu scena 13–17 română
RAICU, Mihai Note despre teatrul din R.P.Bulgaria 18–21 română
PARASCHIVESCU, C. Actualitatea prin evocare 22–28 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Piesa contemporană în imaginea scenică 29–35 română
ALEXANDRESCU, Mircea Spectacole de prestigiu 36–38 română
GAL, Silviu Teatrul German de Stat din Timișoara: “Surorile Boga” de Horia Lovinescu 38–40 română
POPOVICI, Al. Un spectacol și mai ales un autor 40–43 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Faptul concret și semnificația lui 43–45 română
GAL, Silviu Teatrul de Stat din Arad: “Explozie întîrziată” de Paul Everac 45–46 română
IOAN, Angela Un valoros portret dramatic 47–48 română
POTRA, Florian O cronică a zilelor din August 1944 49–51 română
RIMAN, Emil Reportaj dramatizat 52–54 română
RUSU, I. O evocare și un avertisment 54–56 română
CRIȘAN, Mihai Imperfecțiunea textului – inconsistența spectacolului 56–59 română
POTRA, Florian În formulă agitatorică 59–60 română
POTRA, Florian Reușite portrete de țărani 60–62 română
POTRA, Florian Un debut promițător 62–64 română
IOAN, Angela Pagini din lupta studenților progresiști 64–66 română
IOSIF, Mira O imagine deformată a epopeii 66–68 română
RADNEV, M. O cronică din zilele noastre 68–69 română
DELEANU, Horia Istoria teatrului și formarea cadrelor actoricești 70–76 română
POP, Simion Obuzele 77–79 română
MAXY, Liana Noi pași înainte 80–81 română
BRESLAȘU, Marcel Încă un domeniu în vădit progres 82–83 română
P., Al. Mitologia la păpuși 83–85 română
Ecourile unei călătorii 85–86 română
P., Al. Sala contemporană 87–88 română
ALEXANDRESCU, Mircea Schimb de experiență 87–87 română
P., Al. Înalta măiestrie a artiștilor chinezi 88–89 română
IOSIF, Mira Camil Petrescu inedit ! 89–89 română
IOSIF, Mira Un program de sală remarcabil 89–89 română
Probleme actuale ale teatrului în R. D. Germană (de vorbă cu Hedda Zinner și Fritz Erpenbeck) 90–91 română
BE IONG Festivalul eliberării din R.P.D.Coreeană 91–92 română
FLOREA, M. Încă o pagină pentru istoria teatrului romînesc 93–94 română
LĂBUȘCĂ, N. Federico Garcia Lorca – patru piese de teatru 94–96 română