Teatrul, an IV, nr. în TOM: 8, august, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
În prag de noi victorii 1–4 română
BENIUC, Mihai Teatru pentru publicul nou 5–6 română
ALEXANDRESCU, Sică Creația mea în acești 15 ani 7–8 română
BRABORESCU, Ștefan Creația mea în acești 15 ani 8–8 română
STURDZA BULANDRA, Lucia Creația mea în acești 15 ani 8–9 română
DEMETRIUS, Lucia Creația mea în acești 15 ani 9–10 română
KIRIȚESCU, Alexandru Creația mea în acești 15 ani 10–10 română
MIRODAN, Alexandru Creația mea în acești 15 ani 10–11 română
LIEBHARD, Franz Creația mea în acești 15 ani 11–12 română
POPESCU, Stamate Creația mea în acești 15 ani 12–12 română
IOSIF, Mira Oglindă a măreției anilor noștri (montaj) 13–22 română
NICOARĂ, Eugen Oglindă a măreției anilor noștri (montaj) 13–22 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Arta actorilor noștri după eliberare 23–33 română
DELEANU, Horia Un izvor prețios al înnoirii artei noastre teatrale (răsfoind pagini de jurnal) 34–39 română
POTRA, Florian Mîndria noii școli romînești de regie 40–43 română
ALEXANDRESCU, Mircea Contribuția scenografiei la înflorirea mișcării noastre teatrale 44–52 română
ANTONIU, Costache Arta de a crea artiști de tip nou 53–55 română
SILVESTRU, Valentin De la cupletistul Sandy-Huși la artistul emerit Alexandru Giugaru 56–61 română
GAL, Silviu Făuritori neștiuți ai spectacolului 62–63 română
M., T. Spectatorii noștri 64–67 română
CRUDU, Ștefan O industrie nouă: Mecanisme și aparate în slujba spectacolului 68–71 română
GAVRIL, Mihai Izvorul artei în atac 72–72 română
FILIPAȘ, Cornelia Cîteva date asupra teatrului de amatori 73–74 română
ELIAD, Sandu Primii pași spre teatrul de masă 75–76 română
S., V. Proiect de hartă teatrală a țării 77–82 română
PAVEL, Amelia Teatrul în arta plastică după 23 August 1944 83–86 română
Prețuirea teatrului nostru peste hotare - spicuiri din declarații și scrisori - 87–89 română
RUSU, Ilie Teatrul nostru - sol al Romîniei Populare în lume 90–96 română