Teatrul, an IV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BĂRBUȚĂ, Margareta Pasiune și spirit de răspundere – Munca teatrelor cu autorii dramatici 1–5 română
NICOARĂ, Eugen Educația comunistă – obiectiv principal în dramaturgia pentru tineret 6–11 română
ELVIN, B. Actualitatea, izvor al originalității 12–15 română
ALEXANDRESCU, Mircea Cum îl jucăm pe Caragiale 16–24 română
TORNEA, Florin Brecht și teatrul lui 25–34 română
SOLOMON, Dumitru Ceva despre replica ofensivă 35–39 română
POTRA, Florian Vîrste și stadii diferite ale scenelor de limbă germană 40–46 română
SILVESTRU, Valentin George Vraca – în cîteva mărturii despre contemporaneitate 47–54 română
DEREI, I. Montări ieftine, artă de preț 55–59 română
RIMAN, Emil Un portret artistic 60–63 română
POTRA, Florian Două moduri de a sluji un autor 64–67 română
PARASCHIVESCU, C. Șarjă și suplețe satirică 67–69 română
NICOARĂ, Eugen Două comedii shakespeareene 69–72 română
POPOVICI, Al. Rîsul e necruțător 73–74 română
MASSLER, S. Creșterea valorică a conținutului în spectacolul de revistă 75–77 română
PRIBOI, Titus Spre depășirea inerției 77–78 română
R., I. “Teiatru” adevărat în comuna Videle 78–79 română
CRIȘAN, Mihai Teatrul de estradă Ploești: două spectacole pentru sate 79–81 română
R., I. Întîlnire cu Shakespeare 81–81 română
CARAMBI, Polixenia Din însemnările unui instructor artistic 82–84 română
NICHITA, Alexandru Studenții - actori 84–85 română
P., Al. Un început de drum... 86–86 română
B., N. Un muzeu care nu-și găsește... Locul 86–87 română
R., M. Primul spectacol-premieră ! 87–87 română
POTRA, Florian …Să răsară busuioc 87–88 română
G., S. Metaforă ? 88–88 română
Totuși: ce repertoriu fixăm și ce jucăm 88–88 română
RAICU, Mihai Peisaj teatral din capitala R.P.Bulgaria 89–93 română
DI STEFANO, Carlo Teme și căutări în repertoriul italian contemporan 93–94 română
Teatrul romînesc oglindit în revista bulgară "Teatăr" 95–95 română
DELEANU, Horia Memoriile lui Ilinski 95–96 română