Teatrul, an IV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Pentru o mai vie legătură între teatre și oamenii muncii 1–3 română
CAZABAN, Ion Datoria spectacolului față de public 4–9 română
PARASCHIVESCU, C. Un imn muncii 10–15 română
BRECHT, Bertolt În căutarea noului și vechiului (poem tradus de Florin Tornea) 16–17 română
BRECHT, Bertolt La piesa “Mama” (poem tradus de Florin Tornea) 17–20 română
IOSIF, Mira Să nu uităm a doua distribuție (post-scriptum pe marginea unor cronici) 21–24 română
POTRA, Florian Statornicie și oscilații în activitatea Teatrului Național din Iași 25–33 română
LEMNARU, Oscar Despre eficiența, universalitatea și actualitatea teatrului nostru (interviu cu Mihai Beniuc, Aurel Baranga, Lucia Demetrius) 34–36 română
SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru cu Radu Beligan 37–49 română
NEGREA, V. Eugenia Popovici 50–52 română
ZAMFIR, T. Din activitatea unor consilii artistice 53–55 română
CRONICAR Actualitatea lui Cerchez 56–59 română
MANDRIC, Emil Acolo unde se prăbușesc iluziile 59–63 română
PARASCHIVESCU, C. Eforturi scenice la un text deficitar 64–68 română
MAXY, Liana Jalnica figură a intelectualului mic-burghez 68–72 română
GAL, S. Farsa poate fi reabilitată ! 72–74 română
POPOVICI, Al. Farsa poate fi reabilitată ! 72–74 română
R., I. În comuna Mogoșoaia 74–75 română
NICOARĂ, Eugen Un exemplu demn de urmat 75–75 română
M., L. Despre umorul pozitiv în brigăzile artistice de agitație 76–76 română
M., L. Demn de laudă 76–77 română
GHILIA, Alecu Ivan Pe drumuri de țară (din volumul “Scrisori din Bărăgan") 78–83 română
RÎPEANU, B.T. In Memoriam 84–84 română
MASSLER, S. Amănunte neesențiale, dar supărătoare 84–85 română
M., T. Teatrul în revista “Luceafărul” (nr. 1-6/1959) 85–86 română
P., A. Un mic laborator de creație 86–86 română
DELEANU, Horia Întîlnire cu teatrul leton 87–92 română
Mărturii despre teatrul romînesc 87-87 română
GHEORGHIU, Mihnea Shakespeare, la el acasă și la noi 92–94 română
SOLOMON, Dumitru V. I. Popa: “Teatru” 95–96 română