Teatrul, an IV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
NOVICOV, Mihai Lenin despre tradiție și inovație 1–4 română
PIMENOV, V. Chipul conducătorului 5–7 română
SMIRNOV, Boris Cum l-am înțeles pe Lenin-omul 8–11 română
CIULEI, Liviu O sarcină grea 12–12 română
LEAHU, Gheorghe Moment emoționant 13–14 română
POPOVICI-POENARU, Gh. Marele meu rol 14–16 română
POPESCU, Stamate Cum l-am interpretat pe Lenin 17–18 română
DMOHOVSKI, B. Lenin 19–20 română
CAZABAN, Ion Stanislavski și problemele creației dramatice 21–27 română
NICOLESCU, Tatiana Dramaturgia lui Gogol pe scena romînească 28–37 română
MANDRIC, Emil “Azilul de noapte”, între clasic și experimental 38–45 română
PARASCHIVESCU, C. Unde este repertoriul viitoarei stagiuni ? 46–47 română
CAZABAN, Jules Arta mea în acești 15 ani 48–55 română
POPOVICI, Al. Sică Alexandrescu 56–63 română
ȚIC, Nicolae Întîmplări în aer liber 64–66 română
POTRA, Florian Birlic în Valea Cucului 67–71 română
ALEXANDRESCU, Mircea Aportul unui regizor pedagog 72–75 română
RIMAN, Emil Superficialitate sau lipsă de idei ? 75–78 română
IOAN, Angela Discuție dramatizată pe ton satiric 78–80 română
R., I. În cele mai îndepărtate colțuri 81–82 română
IOAN, Angela Schimburi de experiență creatoare 83–83 română
RÎNCU, George Din izbînzile artiștilor amatori de la Casa de Cultură “Fr. Schiller” 84–85 română
FLOREA, Mihai Conferințe experimentale: la București 86–87 română
P., C. Vînătoare de titluri 87–88 română
ALEXANDRESCU, Mircea Conferințe experimentale: la Timișoara 87–87 română
MASSLER, S. Vulgarități la microfon 88–88 română
M., M. Un semn de prețuire 89–89 română
R., M Pentru ce nu încep spectacolele teatrelor la timp ? 89–89 română
ELVIN, B. Răstălmăciri 90–93 română
Spectacolele teatrale la Decada Artei și Culturii din Uzbekistan 93–93 română
DELEANU, Horia Nemirovici-Dancenko, dramaturg și prozator 94–96 română