Teatrul, an IV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
O treaptă calitativ superioară 1–2 română
Cu privire la unele aspecte ale dramaturgiei originale contemporane (Raportul secției de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor - raportor Aurel Baranga) 3–11 română
Creația noastră dramatică și teatrală și necesitatea creșterii nivelului ei artistic (Raportul Direcției Teatrelor - raportor Mircea Avram) 12–24 română
Cerințe la o nouă etapă a teatrului nostru 25–30 română
POTRA, Florian Împotriva cenușiului în regie 31–33 română
ALTERESCU, Simion Despre regie, practicism și ambiția regizorului 34–37 română
BÎRLĂDEANU, Victor Ziua de azi – pe scenă ! 38–39 română
ȘAPS, A. Longevitatea artistică a spectacolelor 40–41 română
MAXIMILIAN, Ion Pentru dispariția diletantismului 41–42 română
IOAN, Angela Stadiul actual și perspectivele piesei într-un act 43–49 română
NEGREA, V. George Calboreanu 50–55 română
MUGUR, Val. Rolul creator al criticii teatrale 56–57 română
CARAGIU, Toma Critica să urmărească spectacolele și după premieră 57–59 română
LANGFELDER, Paul Schiller și rolul educativ al teatrului 60–64 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Perspectiva revoluției 65–68 română
MANDRIC, Emil Forța mobilizatoare prin armonie artistică 69–71 română
IOSIF, Mira Un recital dramatic 72–74 română
RIMAN, Emil Tineretul și revoluția 74–77 română
DUCEA, Valeria Vorbind în glumă despre lucruri serioase 77–80 română
RUSU, Ilie Unde este suflul revoluției ? 80–81 română
POPOVICI, Alexandru Dincolo de culisele teatrului... 81–83 română
NICOARĂ, Eugen Fără poezia textului 83–85 română
RUSU, Ilie Inițiativă interesantă, dar nu deplin realizată 85–85 română
ȚENȚULESCU, Gheorghe Portetul unei instructoare artistice 86–86 română
BEILIS, Rola Un spectacol educativ 87–88 română
IOSIF, Mira O dezbatere care deschide perspective 89–90 română
RÎPEANU, B.T. "Ghicitori pe portativ" 90–91 română
P., Al. În sprijinul artiștilor amatori 91–92 română
P., Al. Curaj și voie bună 92–92 română
POTRA, Florian Bolnavul mieu mătur 92–92 română
DI STEFANO, Carlo Strădanii și necazuri în regia teatrală italiană contemporană 93–94 română
FLOREA, Mihai Un mare artist și o monografie cu lipsuri 95–96 română
Evenimente teatrale din R. P. R. În 1959 97–98 română
Indice bibliografic - anul IV 1959 99–112 română