Teatrul, an IV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Forța mereu creatoare a revoluției 1–2 română
TORNEA, Florin Un program comunist de artă și luptă 3–12 română
POTRA, Florian Tinerețe prin actualitate 13–19 română
NEGREA, V. Demonstrația diversității artistice 20–22 română
FLORIAN, Călin P. Cu solii artei sovietice prin țară 23–26 română
MORDVINOV, Nikolai Locul lui Arbenin, astăzi 27–28 română
MAREȚKAIA, Vera Îmbogățind chipul Rakitinei 29–30 română
ALEXEEV, K. Farmecul mereu proaspăt al lui Falstaff 31–31 română
PLIATT, R. „Autorul” sau legătura cu spectatorii 32–33 română
MIHAILOV, Konstantin Valgan – frîna ce trebuie înlăturată 34–35 română
MANDRIC, Emil Umanismul comunist - motor al dramaturgiei actuale 36–37 română
IOSIF, Mira “Contemporanul” și alte teatre 38–41 română
ZAMFIR, T. Spre adîncirea colaborării dintre autori și teatre 42–46 română
BRATU, Horia Paul Everac sau însușirile și neajunsurile unui debut 47–51 română
FINTEȘTEANU, Ion Gvozdilin – „…mai deștept decît Rockfeller” 52–54 română
ZAMFIRESCU, Raluca Revoluția și partidul mă ajută să-mi elaborez rolul 54–55 română
BRĂDEANU, Andrei Marea Revoluție luminează actualitatea 55–56 română
POPOVICI-POENARU, Gheorghe Întruchiparea lui Lenin: un mare examen artistic 56–57 română
TOVSTONOGOV, Gheorghi Inovație și pseudoinovație în arta regiei 58–59 română
PENCIULESCU, Radu Expresivitatea scenică și eficiența ei 59–61 română
GYÖRGY, Kovács Cu mai mult simț al răspunderii… 62–63 română
TĂUTU, Nicolae Criticul să cunoască opera pe care o judecă 63–65 română
ALEXANDRESCU, Mircea Cum se înțeleg și se rezolvă regizoral dificultățile unui text 66–69 română
MANDRIC, Emil Teatrul Național “Vasile Alecsandri”: “Surorile Boga” de Horia Lovinescu 69–72 română
RIMAN, Emil Un pamflet dramatic 72–75 română
BENADOR, Ury Dificultățile dramatizării resimțite în spectacol 75–77 română
MILCOVEANU, T. Tinerețea vîrstei și maturitatea spectacolului 77–79 română
NICHITA, Alexandru Prețul falsei originalități 79–80 română
MAXY, Liana Semnificația textului nu trebuie să se reflecte parțial în spectacol 81–83 română
RUSU, Ilie Două moduri de a juca teatru 83–84 română
RUSU, Ilie La Giurgiu: întîlnire cu teatrul antic 84–85 română
RUSU, Ilie Repertoriul deplasărilor 85–86 română
MAXY, Liana Forme noi 86–87 română
LALESCU, Traian La o aniversare 87–87 română
DUMITRESCU, B. Circul suedez la București 88–88 română
CRISTOBALD, C. Străzi cu denumiri din teatru 88–89 română
CAZABAN, Ion O conferință despre scenografia poloneză 89–90 română
Z., T. Inițiative, acțiuni, neajunsuri... 90–91 română
KALAMET, Leo “Omul cu mîrțoaga” pe scena estonă 92–93 română
NATANSON, Wojciech Juliusz Slowacki (1809-1849) 93–95 română
Mișcarea teatrală din R. P. Ungară în stagiunea trecută 95–96 română