Teatrul, an IV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Împotriva tonului apologetic în critica literară și artistică 1–3 română
POP MARȚIAN, A. PENTRU PRESTIGIUL CRITICII DRAMATICE - Și criticul poate greși 4–7 română
RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Criticul – îndrumător judicios al creației artistice 7–10 română
AUERBACH, Franz Criticul trebuie să cunoască și procesul de creație 10–11 română
DUNEA, Dumitru Nu cronici concesive, dar nici demobilizatoare 11–12 română
ELVIN, B. Construcție și personaje în piesele unui debutant (pe marginea lucrărilor lui Dorel Dorian) 13–17 română
FLOREA, Mihai Este nouă noua ediție Caragiale ? 18–25 română
DEMETRIUS, Lucia Aspecte din teatrul chinez 26–28 română
COCEA, Dina Un teatru nou cu străvechi tradiții 29–33 română
POTRA, Florian Fișe despre teatrul chinez 34–39 română
LANGFELDER, Paul Unele aspecte și probleme ale teatrului în R. D. G. 40–44 română
ERPENBECK, Fritz Dramaturgia germană în plină actualitate 45–47 română
HAFRANKE, Karl-Heinz Teatrul prieteniei din Berlin 48–50 română
FINȚI, Al. PROBLEME ȘI CĂI ALE EFICIENȚEI ARTISTICE - Calitatea: problemă de disciplină și de răspundere colectivă 51–55 română
POPESCU, Horea În primul rînd: măiestria dramaturgului 55–58 română
GIURCHESCU, Lucian Măiestria pornește de la a b c… 58–61 română
CRISTOBALD, C. Mihail Sadoveanu și teatrul 62–70 română
NICOARĂ, Eugen Aproape de succes 71–73 română
CĂLIMAN, Călin Limitele unei dezbateri de idei 73–76 română
ALEXANDRESCU, Mircea Parafrază goldoniană 76–78 română
PARASCHIVESCU, C. Exces de fidelitate față de text 78–80 română
MAXY, Liana Opt ani de existență 80–81 română
ZAMFIR, T. Asemenea turnee trebuie să se repete 81–82 română
RAICU, M. O importantă misiune 83–83 română
RÎNCU, George Din activitatea Case raionale de Cultură “N. Bălcescu” 83–84 română
POPOVICI, Al. Unde e Păcală ? 85–86 română
GĂRDESCU, Nicolae Vladimir Maximilian 87–89 română
MANCAȘ, Mircea Amintirea lui G. M. Zamfirescu 89–90 română
DUMITRESCU, B. Circul în “haine noi” 90–90 română
VRABIE, Ira Stagiunea teatrală la Moscova 91–92 română
TRILLING, Ossia Două festivaluri dramatice în Anglia 92–94 română
DAMIAN, S. Clarificări estetice stimulatoare 95–96 română