Teatrul, an IV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Anul autodepășirilor 1–4 română
KARAGANOV, Alexandr Autorul și eroul său (I) 5–13 română
IONESCU-GION, Gh. Am început cu un recital de poezie 14–15 română
SAVA, Paul Din însemnările mele zilnice 16–19 română
FLOREA, Mihai Însemnări despre prezența teatrului în actul unirii 20–31 română
RIMAN, Emil Unirea în pagini dramatice 32–36 română
IOSIF, Mira Cîteva probleme ale Teatrului de Stat din Ploești 37–44 română
ALEXANDRESCU, Sică Un cuvînt despre piesa lui Mihai Beniuc: “În Valea Cucului” 45–46 română
BĂLEANU, Andrei Un Brecht îndoielnic 47–50 română
POTRA, Florian Aproape de Lorca 50–54 română
NICOARĂ, Eugen Greutatea de a realiza un spectacol dintr-un text slab 55–56 română
MAXY, Liana Molière în stil Molière 56–58 română
IOSIF, Mira Incertitudinea unui mesaj antirăzboinic 58–59 română
PARASCHIVESCU, C. Un spectacol fără regizor 59–61 română
Un colectiv entuziast 62–62 română
ALTERESCU, Simion Prima școală romînească de teatru 63–69 română
ANDRIȚOIU, Al. O zi la Institutul de Artă Teatrală “I.L.Caragiale” 70–76 română
RADNEV, M. Un stadiu care poate fi depășit 77–80 română
Un minim de sarcini pentru o rodnicie maximă 81–83 română
POTRA, Florian Fiecare spectacol – o premieră ? 84–85 română
ALTERESCU, Simion Muzee teatrale 85–86 română
POTRA, Florian Programe în cont debitor 86–87 română
P., C. Secretarii literari vorbesc 87–87 română
VRABIE, Ira Contemporaneitatea pe scena teatrelor 88–89 română
NICOLESCU, Tatiana Boris Lavreniev 89–90 română
KRUPNOV, A. “Sabia lui Damocles”, o nouă piesă a lui Nazim Hikmet pe scenele sovietice 91–91 română
V., I. Turneu shakespearean în U.R.S.S. 92–93 română
ȘU SIU-VEN Creația mea artistică 93–94 română
PRIBOI, Titus Un artist al cunoașterii și dialecticii 95–96 română