Teatrul, an III, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1958

  • Anul publicației: 1958
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Consfătuirea oamenilor de teatru 3–12 română
Orientarea ideologică și practica teatrală 13–18 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Spiritul de partid și eficiența mesajului 19–26 română
MANDRIC, Emil Meșterul Manole 27–31 română
TORNEA, Florin Anouilh și “Invitație la castel” 32–36 română
ALEXANDRESCU, Mircea Însemnări despre Teatrul C.F.R.-Giulești 37–42 română
DELEANU, Horia Personalități regizorale (I): Tovstonogov 43–56 română
STAICU, T. Paris ’58 și cavalerii iraționalismului 57–62 română
POPOVICI, Al. O.S.T.A. și turneele 63–65 română
C., E. Actori, transferuri, perturbări în repertoriu 65–66 română
P., Al. Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: U.R.S.S. 67–71 română
C., M. Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Franța 71–73 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Polonă 73–75 română
BEILIS, Rola Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Anglia 75–77 română
PORUMBACU, Veronica Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.D.Germană 77–78 română
CASSIAN, Nina Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.F.Germană 78–79 română
CREMENE, Mioara Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.Cehoslovacă 79–81 română
POTRA, Florian Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Austria 81–82 română
P., Al. Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Bulgaria 82–83 română
P., Al. Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Finlanda 83–84 română
SOLOMON, Petre Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.F.Iugoslavia 84–85 română
IOSIF, Mira Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Olanda 85–87 română
POTRA, Florian Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Mongolă 87–88 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Romînă 88–92 română
P., Al. Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Japonia 88–88 română
I., Fl. Glasurile 93–94 română
RAȚIU, Iuliu Țăranca actriță 94–94 română
FLOREA, Mihai Un fiu al Teatrului Național din București 95–96 română