Teatrul, an III, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1958

  • Anul publicației: 1958
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
FLOREA, Virgil Despre situația și sarcinile imediate în domeniul dramaturgiei 1–8 română
LOVINESCU, Horia Surorile Boga (fragmente din piesă) 9–11 română
TEODORU, Const. Partea leului (fragmente din piesă) 12–14 română
Concurs de dramaturgie închinat celei de a 15-a aniversări a eliberării patriei 15-16 română
BRATU, Horia Actualitatea – izvor al varietății și multiplicității stilurilor 17–23 română
NICOARĂ, Eugen Poemul cuceririi conștiinței de clasă 24–29 română
TOMPA, Miklos O călătorie după doisprezece ani… 30–32 română
SILVESTRU, Valentin Succesul - în lumina opiniei publice teatrale maghiare 33–37 română
RADNEV, M. În atenția scriitorilor: teatrul la televiziune 38–41 română
RAICU, Mihai Cum lucrăm cu autorii dramatici... 42–45 română
IOSIF, Mira Multă culoare pe un desen imprecis 46–49 română
POPOVICI, Al. Travestiuri și piesele pentru copii 49–52 română
RIMAN, Emil La început de drum 52–55 română
NICOARĂ, Eugen Consecințele muncii capricioase 55–58 română
MAXY, Liana Varietate de tipuri, dar și unitate de stil 58–60 română
IOAN, Angela Eroul colectiv și unitatea spectacolului 60–62 română
ALEXANDRESCU, Mircea Un teatru își caută profilul 63–64 română
ALEXANDRESCU, Mircea Valori umane covîrșite de valori documentare 65–66 română
STAN, Sandina Premisele succesului 67–69 română
LENKISCH, Ștefan Păpușarii amatori în finală 70–71 română
M., L. De succesele amatorilor răspund profesioniștii 71–73 română
IUREȘ, Ștefan O lovitură dată senzaționalului 74–75 română
CRIȘAN, Mihai Basmul s-a învechit ? 75–75 română
MASSLER, S. Victor Antonescu 76–76 română
RAICU, M. Un spectacol emoționant 77–78 română
Un deceniu de activitate 78–78 română
MANDRIC, Emil Domnul Ossia Trilling față cu realismul socialist 79–84 română
GEORGESCU, Sașa Defăimătorii de profesie de la “Luzerner neueste nachrichten” 84–85 română
KRUPNOV, A. Știri din U.R.S.S. 86–87 română
CARLINI, Carlos Teatrul independent în Argentina 87–89 română
SOLA, Marcello Teatrul independent în Argentina 87–89 română
FLAVIUS, I. Teatrul în Anglia: Criză financiară și de producție 89–90 română
GROSU, Jean “Diplomații” de Peter Karvas 90–91 română
Dramaturgia romînească peste hotare: în R. D. Germană 91–92 română
Întîlnire cu oamenii de teatru din R. D. G. 93–93 română
Dovada unei munci rodnice 94–94 română
O binevenită contribuție 95–96 română
Evenimente teatrale din R. P. R. în 1958 97–98 română
Indice bibliografic: Anul III - 1958 99–112 română