Teatrul, an III, nr. în TOM: 10-11, octombrie-noiembrie, anul 1958

  • Anul publicației: 1958
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Pe drumul marelui Octombrie 1–3 română
DEMETRIUS, Lucia Revoluția și creația noastră 4–5 română
DAVIDOGLU, Mihail Revoluția și creația noastră 5–6 română
TĂUTU, Nicolae Revoluția și creația noastră 6–9 română
POPESCU, Horea Revoluția și creația noastră 9–10 română
MIHAILOV, N. A. Sarcinile teatrului sovietic în etapa actuală 11–20 română
PIMENOV, V. Împreună cu poporul, în slujba poporului 21–24 română
DELEANU, Horia Citind o nouă piesă despre Lenin 25–32 română
MANDRIC, Emil Inspiratori de dramă 33–35 română
FLORIAN, Călin P. Teatre de tineret, teatre cu tinerețe 36–41 română
TORNEA, Florin Caracter popular și expresie artistică 42–47 română
ALTERESCU, Simion Unitate de concepție - varietate în mijloacele de expresie 48–56 română
SILVESTRU, Valentin Coordonate ale interpretării realist-socialiste 57–62 română
GHEORGHIU, Mihnea Mesajul dramatic în arta scenografică 63–69 română
LOGHIN, George Dem. Un prilej de confruntare rodnică 70–72 română
RIMAN, Emil Mesaj și tipologie 72–77 română
BĂLEANU, Andrei “Ultimul mesaj” și unele forme de expresie ale teatrului revoluționar 77–85 română
NICOARĂ, Eugen Umanism și patos revoluționar 85–91 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Umanism și patos revoluționar 85–91 română
ALEXANDRESCU, Mircea Umanism și patos revoluționar 85–91 română
CĂLIMAN, Călin Document și actualitate 91–93 română
MIHAIL, Gh. Accentul pe conflictul de idei 93–96 română
RUSU, Ilie Și mesajul textului, dar și nivelul spectacolului 96–97 română
NEGREA, Valentin Aspectele vieții ori problemele vieții ? 97–100 română
RIMAN, Emil Aspectele vieții ori problemele vieții ? 97–100 română
R., E. Rămășițe naturaliste 100–101 română
BEILIS, Rola Raportul just între personaje clarifică mesajul 101–102 română
ALEXANDRESCU, Mircea În căutarea eroului comic pozitiv 103–106 română
NICOARĂ, Eugen În căutarea eroului comic pozitiv 103–106 română
IOSIF, Mira Un episod tragic, fără melodramă 107–109 română
DUCEA, Valeria Stiluri contradictorii la același regizor 109–111 română
ALEXANDRESCU, Mircea Consecvență, inconsecvență, pasivitate 111–117 română
NICOARĂ, Eugen Consecvență, inconsecvență, pasivitate 111–117 română
R., I. Căutările infructuoase ale unui regizor înzestrat 118–119 română
P., Al. Pondere și discreție 119–120 română
ZAMFIR, T. Adevăr teatral și artificii de vitrină 120–122 română
MĂNESCU, Olga Răspunderea regizorului 122–123 română
MANDRIC, Emil Față nouă a unui teatru străvechi 124–126 română
NICOARĂ, Eugen Pasiune în realizarea unei piese actuale 126–127 română
Laureații Festivalului Teatrelor Dramatice (12 -24 octombrie 1958) 128–130 română
Presa sovietică despre turneul Teatrulului Național "I. L. Caragiale" în Uniunea Sovietică 131–141 română
TOPORKOV, V. Mîndria artei scenice romînești 142–142 română
ȘAPS, A. Vă mulțumesc, prieteni dragi 143–143 română
ALEXANDRESCU, Sică Drumul teatrului nostru e bun 144–145 română
CALBOREANU, George Cu Mihai Buznea în Uniunea Sovietică 145–146 română
BELIGAN, Radu Întîlnirile mele cu Hlestakov 147–148 română
FINTEȘTEANU, Ion Ce nu au văzut spectatorii 148–150 română
P., Al. Maeștrii în figurație 151–159 română
SOLOMON, Dumitru Al. Mirodan și unele probleme de construcție a dramei realist-socialiste 160–165 română
SEBASTIAN, Lascăr Dezbateri negativiste ? 165–167 română
RÎNCU, George Roman: O serioasă verificare 168–169 română
NICOARĂ, Eugen București: Perspective remarcabile 169–170 română
CRIȘAN, Mihai Se îndreaptă unele greșeli 170–171 română
CORNEA, N. În preajma celui de al V-lea concurs al brigăzilor artistice de agitație 171–172 română
P., Al. Bravo, Țăndărică ! 173–173 română
MIHAIL, T. Portretul unei directoare de cămin cultural 174–175 română
S., V. Proiect de dicționar teatral auxiliar 175–176 română
P., Al. Muzică “de sală” 176–176 română
P., Al. Sprijin “colegial” 176–176 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Conspirația minciunii – Spicuiri din repertoriul parizian 177–180 română
MAROSIN, Svetlana Noua stagiune în U.R.S.S. 181–183 română
KRUPNOV, A. Acolo unde a trăit Stanislavski 184–186 română
GROSU, Jean Clasicism și actualitate în repertoriile a două mari teatre cehoslovace: Teatrul Național și Teatrul Sătesc 186–187 română
MARGUL-SPERBER, Alfred “Poet al națiunii, al păcii și al socialismului” – la moartea lui Johannes R. Becher 187–188 română
Caragiale "reîntîlnit" la Roma 189–190 română
Noua stagiune a teatrelor din R. P. Bulgaria 189–189 română
LUCA, Eugen O contribuție meritorie la dezvoltarea teatrului nostru 191–192 română