Teatrul, an II, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1957

  • Anul publicației: 1957
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BERTOLINI, Alberto “Bădăranii lui Goldoni” cu actorii din București 3–6 română
ANTONINI, Giacomo Cronica radiofonică 6–8 română
Surprinzători "I Rusteghi" puși în scenă de Alexandrescu 6–6 română
POESIO, Paolo Emilio Goldoni jucat de romîni 8–11 română
SADOVEANU, Ion Marin Poziția commediei dell’arte în istoria universală a teatrului, actualitatea și limitele ei 11–15 română
DELEANU, Horia Valorile folclorice-sursă de cunoaștere a istoriei teatrului 15–18 română
ZAJOTTI, Adolfo Scrisoare adresată lui Ion Marin Sadoveanu (27 iunie 1957) 19–19 română
POTRA, Florian Considerații la repertoriul noii stagiuni 20–26 română
GÎTZĂ, Letiția Note pe marginea dramaturgiei lui Horia Lovinescu 27–33 română
COSAȘU, Radu Piesa într-un act: primi pași pe un drum mai bun 34–38 română
GEORGESCU, Paul Alex. Tirso de Molina 39–44 română
SÎRBU, Ion D. Creșterea crizei sau criza creșterii ? 45–52 română
SILVESTRU, Valentin Subvenții, lefuri, ajutoare… 53–57 română
HIKMET, Nazim Impresii fugare despre teatrul romînesc 58–60 română
DUCEA, Valeria Ali Ahmed Bakasir:” Teatrul nostru are un viitor luminos” (interviu) 61–63 română
SÎRBU, Ion D. Demonstrație de virtuozitate 64–66 română
SÎRBU, Ion D. O operetă de artă 66–68 română
IOSIF, Mira Probleme aparent contemporane 68–69 română
IOSIF, Mira Mormolocul sau un personaj “tradițional” 69–71 română
DRIMBA, Ovidiu Mai multă plastică decît idei 71–74 română
BARBU, N. Moravurile filistinilor 74–76 română
ALEXANDRESCU, Mircea O performanță 76–77 română
T., Șt. Cu aceeași monedă 78–78 română
S., R. Mania ambulatorie 78–79 română
P., Al. Pe marginea unui volum pentru copii 79–80 română
S., R. Texte…scumpe 79–79 română
P., Al. Și alte personaje 80–80 română
LANG, Otto Cîte ceva despre istoricul Școlii superioare de teatru de la Leipzig 81–82 română
Un actor romîn răspunde la o anchetă internațională 82–83 română
S., T. Problema “culorii” în teatrul sud-african 83–84 română
Știri din... 84–90 română
În cinstea marii sărbători 84–84 română
ALEXANDRESCU, Mircea Patrusprezece decenii… 91–92 română
STAICU, T. Puncte de reper în dramaturgia lui Shaw 93–94 română
Calendar 95–96 română