Teatrul, an II, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1957

  • Anul publicației: 1957
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DELEANU, Horia Jocul premiselor și concluziilor 3–5 română
STANCA, Radu Viziunea regizorului 5–6 română
GHIMPU, Mihai Virtuțile unei echipe tinere 6–8 română
SZASZ, Janos Omogenitatea colectivului 8–10 română
VLAD, Maria Regenerarea unui om 10–12 română
IOSIF, Mira Spiritul colectiv în spectacol 12–14 română
STAICU, T. Număr și calitate 14–16 română
POTRA, Florian Montserrat decide 16–19 română
POPOVICI, Al. Încercări…căutări… 19–20 română
LUPU, Mihail După încă douăzeci de ani… 20–23 română
BOGDAN, Lucia Dar unde-i… tinerețea ? 23–25 română
CRIȘAN, Mihai Un accident 25–27 română
SÎRBU, Ion D. De ce toate acestea ? 27–28 română
SÎRBU, Ion D. Rîsul moralizator 28–30 română
DIMA, Al. O tragedie contemporană 30–32 română
OPROIU, Ecaterina Voioșia tragică 33–35 română
Laureații concursului 35–36 română
VRACA, George Omagiu 37–38 română
CORNEA, Paul La moartea unui om între oameni 38–41 română
RAICU, Lucian “Caragiale în vremea lui” 42–46 română
PETRESCU, Camil Două inedite (fragmente din articole nepublicate) 46–46 română
ALTERESCU, Simion Reîntoarcerea la teatrul poetic 47–52 română
POTRA, Florian Eduardo de Filippo sau Napoli astăzi 53–60 română
Perspective 61–62 română
FILOTTI, Maria Am ales teatrul... 63–75 română
CRITICO, Al. Belcot 76–78 română
NICULESCU, Margareta Cuvinte despre păpușarii chinezi 79–83 română
DUCEA, Valeria Vilho Süvola: “Cunosc și apreciez teatrul romînesc” 84–86 română
ROMANESCU, Magda Însemnări despre V. Maximilian 87–90 română
S., I. D. Rol pe scenă, nu “rol” pe statul de salarii 91–92 română
Distincții acordate unor oameni de teatru 91–91 română
VASILE, D. Actori inovatori la Teatrul Armatei 92–92 română
SILVESTRU, Valentin Dialog cu un cronicar 92–94 română
STAN, Sandina Gînduri pe marginea unui concurs 94–95 română
PAUKEROV, Leonard Ultimul actor din trupa lui Millo… 95–96 română
P., A. Două piese originale 96–96 română
VLAD, D. Discuții despre teatru 97–100 română
Căi noi în operetă 100–101 română
Știri din... 101–106 română
În cinstea marii sărbători 101–101 română
MILORIAN, Sergiu Poetul “Cidului” 107–109 română
ȚOIU, Constantin Aristofan în romînește 109–110 română
Calendar 111–112 română