Teatrul, an II, nr. în TOM: 5, mai, anul 1957

  • Anul publicației: 1957
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Lenin alături de noi 3–6 română
DEMETRIUS, Lucia Dramaturgia originală pe scenele noastre 7–10 română
COSAȘU, Radu Forța polemică a tinerilor dramaturgi 11–14 română
GAFIȚA, Mihai Pe marginea textului 15–20 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Spectacolul de la Oradea 20–23 română
BRASINI, Mario Scrisoare deschisă (în legătură cu spectacolul “Montserrat”) 24–30 română
MIRODAN, Alexandru O măsură binevenită 31–32 română
LUCA, Eugen Dogmatofobie sau snobism intelectual ? 33–35 română
P., Al. Colocviu provincial 36–38 română
BUMBEȘTI, Victor Gînduri despre Paul Gusty 39–45 română
POPOVICI, Al. Înainte de întrecere 46–48 română
DELEANU, Horia Prin orașe și teatre germane (2) 49–68 română
GHIMPU, Mihai Impresii despre teatrul indian 69–72 română
DELEANU, Horia Experiențe și regizori 73–75 română
BRESLAȘU, Marcel Interpretare și interpretări 75–78 română
VLAD, Maria Portretul unei învățătoare de la început de secol 78–79 română
PÎRVU, Nicolae Prefacerea sufletească a țăranului 79–81 română
P., A. Dandin trebuie să ne facă să rîdem 81–83 română
COMARNESCU, Petru Scenografia 83–85 română
Clar… obscur 85-85 română
NICOARĂ, Eugen Arta lui Finteșteanu 86–89 română
Premii de stat 91–91 română
MIRODAN, Alexandru Cenaclul dramaturgilor 91–92 română
RADNEV, M. Recrudescențe… 92–93 română
S., I.D. “Modă” constructivă 93–94 română
T.S. “Dreapta-sus” 94–94 română
BOLTUC-STASZEWSKA, Irena “O scrisoare pierdută” pe scena din Lodz 95–97 română
În cinstea marii sărbători 97–98 română
Anul Goldoni 98–99 română
Teatrul Națiunilor, în plină activitate 98-98 română
Știri din... 99–103 română
ȚOIU, Constantin Un act reparator 104–105 română
FLOREA, Mihai Din “suvenirurile” unui actor octogenar 105–107 română
ALEXANDRESCU, Mircea Goldoni, poet și reformator 107–108 română
GHEORGHIU, Toni Lumina 109–111 română
Calendar 112–112 română