Teatrul, an II, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1957

  • Anul publicației: 1957
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Spirirul revoluției 3–4 română
DEMETRIUS, Lucia Sensurile literaturii revoluționare 5–7 română
ȘUMSKI, A. Căile de dezvoltare ale dramaturgiei sovietice 8–12 română
GANE, Tamara Arta sobrietății în dramă 13–18 română
BRESLAȘU, Marcel Minunea „tragediilor optimiste” 19–24 română
...între actori (G. Calboreanu, Marietta Sadova, G. Vraca) 25–30 română
ALEXANDRESCU, Mircea În laboratorul regizorilor 31–37 română
RAICU, Mihai Ceea ce "se poartă” și nu merge 38–40 română
ALTERESCU, Simion Fișe pentru o istorie a teatrului proletar în Romînia 41–46 română
VIȘNEVSKI, Vsevolod Munca asupra “Tragediei optimiste” 47–51 română
LINZER, Martin „Viața lui Galilei” 52–54 română
E. P. Kareakina: "O pagină glorioasă în istoria teatrului sovietic" 55–56 română
DUCEA, Valeria Martinez Estrada: "Ziua de mîine a teatrului argentinian" 57–58 română
DELEANU, Horia Publicul are cuvîntul 59–61 română
POTRA, Florian O victorie a provinciei 61–64 română
OPROIU, Ecaterina Piese fără întrebări 64–67 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Anacronism 67–69 română
STAICU, T. Fețele unui teatru 70–73 română
CRIȘAN, Mihai Un debut demonstrativ 73–75 română
POPOVICI, Al. Numai...experimental 75–76 română
POPOVICI, Al. De la roman la teatrul radiofonic 76–77 română
ALEXANDRESCU, Mircea Aproape de soluție 78–79 română
ALBALA, Radu Carmen et error... 80–81 română
TONEANU, Vasile Ultima din marea falangă 82–82 română
ȚOIU, Constantin Despre gest 83–84 română
Dialog constructiv 84–85 română
Festivalul teatrelor de dramă și muzicale din U.R.S.S. 86–87 română
V., D. Crezul unui artist 87–89 română
Piese romînești în Cehoslovacia 89–89 română
Dramaturgie fără viitor 89–90 română
Colocviu despre perenitatea lui Shaw 90–91 română
Știri din... 91–95 română
Calendar 96–96 română