Teatrul, an I, nr. în TOM: 5, octombrie, anul 1956

  • Anul publicației: 1956
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
VRACA, George Actorul și arta sa 3–8 română
PETRESCU, Camil Între teatru și cinematograf 9–12 română
ARGHEZI, Tudor Bilete de papagal: A citi-citire 13–14 română
SPERBER, Alfred Margul Bertolt Brecht și teatrul 15–18 română
TORNEA, Florin “Horia”, prizonierul mitului 19–31 română
LIVANOV, B. N. Amintiri, gînduri, proiecte 32–38 română
SILVIU, Reneé George Elemente de expresie în teatrul de păpuși 39–45 română
SADOVEANU, Ion Marin Note de începuturile regiei romînești 46–50 română
HAȘDEU, B. P. Mișcarea literelor în Eși (fragmente) 51–54 română
GHEORGHIU, Toni Regie și scenografie 55–60 română
SÎRBU, Const. Spectacole în decor natural 61–64 română
DUCEA, Valeria Se Man Ir: Un teatru tînăr cu o tradiție străveche 65–68 română
V., D. Leon Epp: În luptă pentru spectactori 69–72 română
DELEANU, Horia Fals refugiu 73–74 română
NICULESCU, Miron Pro Sebastian (în loc de cronică) 74–77 română
POTRA, Florian Divertismentul autorului 77–78 română
POTRA, Florian Fără balanță de precizie 78–80 română
POTRA, Florian Exemplu bun 80–81 română
IOSIF, Mira Unde este comedia ? 81–83 română
MARIN, Livia Răspuns unei întrebări majore 83–85 română
DOINAȘ, Ștefan Augustin Să nu anticipăm ! 85–87 română
Clar… obscur 87–88 română
ALBALA, Radu Spectatori mai noi și mai vechi 89–90 română
KARA, I. În grădina “Pomul verde” 90–92 română
DIMA, Al. Rolul consiliilor artistice 92–94 română
RAICU, M. În loc de o discuție la repertoriu 94–95 română
POPOVICI, Al. Necazurile unor nopți de vară 95–96 română
CIULEI, Liviu Căutări arhitectonice în teatru 97–101 română
Știri din... 101–106 română
C., R. Două cărți despre teatrul slovac 107–108 română
MARIAN, Paul B. Mărturisiri instructive 108–108 română
MARIAN, Paul B. Pitoef înnoitorul 108–109 română
MANCAȘ, Mircea Studii și cercetări de istoria artei 109–110 română
Calendar 111–112 română