Teatrul, an I, nr. în TOM: 3, august, anul 1956

  • Anul publicației: 1956
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Congresul scriitorilor 3–9 română
PETRESCU, Camil Naturalism în teatru 10–12 română
ARGHEZI, Tudor Bilete de papagal: După 25 de ani 13–14 română
CĂLIN, Vera Rîsul lui Shaw 15–18 română
BRESLAȘU, Marcel Note de spectator 19–26 română
IOSIF, Mira În zilele decadei 27–32 română
MAXIMILIAN, V. Ani, din cei cincizeci și cinci… 33–46 română
MĂTĂSARU, Iosif C. (traducător) Goethe: Realitate și aparență 47–50 română
NICULESCU, Miron Stanislavski, Knebel…și noi 51–54 română
DUCEA, Valeria Domingo Piga: “Caragiale…scriitor chilian” 55–59 română
P., A. Motoo Hatta: "Teatrul japonez are origini străvechi" 60–62 română
DELEANU, Horia Între concluzii și premise 63–64 română
RAFAEL, George Un preludiu promițător 64–66 română
POTRA, Florian Debutul unui talent 66–68 română
POTRA, Florian În limitele textului 68–69 română
SÎRBU, Ion D. Teatru epic sau roman teatralizat ? 69–71 română
DOINAȘ, Ștefan Augustin Adevărul este simplu 71–73 română
POPOVICI, Alexandru “Piesa țărănească” 73–75 română
MANCAȘ, Mircea Un spectacol veridic și sincer 75–76 română
OPROIU, Ecaterina Virtutea și viciul cumințeniei 77–78 română
NEGOIȚESCU, I. Jocul măștilor și triumful vieții 79–81 română
GHEORGHIU, Rodica Artistul de sub scenă 81–83 română
Clar…obscur 83–84 română
DEMETRIUS, Lucia Note pe marginea unor piese nejucate 85–86 română
BARBU, N. Reconstituiri pioase 86–88 română
Premiile decadei 88–90 română
POTRA, Florian Un deziderat și o propunere 88–88 română
LIPATTI, Valentin O polemică în jurul lui Racine 91–92 română
GANE, Tamara Un remarcabil dramaturg 92–94 română
La Belgrad și la Moscova 94–96 română
Știri din... 96–102 română
RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Calea către desăvîrșirea artei actorului 103–104 română
D., O. Despre natura dramaticului 104–106 română
NICOLESCU, Tatiana O contribuție la cunoașterea tezaurului literaturii clasice 107–108 română
TIBOR, Olah O bună inițiativă 108–109 română
Tribuna cititorului 110–110 română
Calendar 111–112 română