Teatrul, an I, nr. în TOM: 2, iunie, anul 1956

  • Anul publicației: 1956
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
VIANU, Tudor Responsabilitatea actorului 3–5 română
PETRESCU, Camil Despre unele probleme: Eficiență și măiestrie artistică 6–8 română
SADOVEANU, Ion Marin Un deschizător de drumuri 9–12 română
ANTONIU, Costache Forțele noastre teatrale se verifică 13–14 română
POPA, N. I. Examen de maturitate 15–17 română
LAPTEȘ, Titus O biruință tinerească 17–18 română
BĂLEANU, Andrei La suprafața contrastelor 18–20 română
IORDA, Marin Monumente scenice care “strivesc”... 20–21 română
DOINAȘ, Ștefan Augustin Shakespeare obligă ! 21–25 română
LUCA, Eugen De la comanda socială la realizarea artistică 26–29 română
EFTIMIU, Victor Stanislavski și alții 30–36 română
TORNEA, Florin Mihai Eminescu și arta actorului 37–42 română
A. M. Gorki despre dramaturgie 43–46 română
...între dramaturgi 47–51 română
CIULEI, Liviu Teatralizarea picturii de teatru 52–56 română
RAICU, Mihail Despre analiza în acțiune 57–60 română
SIEGFRIED, W. Impresii din China 61–66 română
Heinar Kipphardt: "Ne supără și ne bucură lucruri asemănătoare" 67–70 română
DELEANU, Horia Poezia contemporaneității 71–72 română
SÎRBU, Ion D. Variațiuni dramatice pe aceeași temă 72–74 română
OPROIU, Ecaterina A fi și a nu fi în notă 74–77 română
GHEORGHIU, Rodica Rețete meșteșugărești 77–79 română
POPA, Ștefan Omenescul personajelor 80–81 română
POTRA, Florian Dilemă stilistică 81–82 română
POTRA, Florian O montare diletantistă 83–84 română
POPOVICI, Al. “Pseudopledoarie” pentru tinerețe 84–86 română
Clar… obscur 87–88 română
SADOVA, Marietta Un îndreptar și comentator al teatrului 89–90 română
STORIN, Gh. Împlinirea unui deziderat din tinerețe 89–89 română
SORBUL, Mihail “Teatrul” 90–90 română
MAXIMILIAN, V. Ion Talianu 91–91 română
SEBASTIAN, Lascăr Programe de ieri …programe de azi 91–93 română
POTRA, Florian Plastica unui spectacol 93–94 română
DOINAȘ, Ștefan Augustin Învățați-ne să rîdem 94–94 română
Festivalul de la Paris 95–95 română
ADANIA, Alf. Pe Broadway și în săli oropsite 95–97 română
Știri din... 98–106 română
Scriitorul local 98–98 română
MANCAȘ, Mircea Limbaj și tipizare în creația literară 107–108 română
STAICU, T. Experiențe trecute și precizări 108–109 română
MARIAN, Paul B. Omul de teatru 109–109 română
VLAD, Maria Despre arta vorbirii scenice 109–110 română
Calendar 111–112 română