Teatrul, an I, nr. în TOM: 1, aprilie, anul 1956

  • Anul publicației: 1956
  • Localitatea: București
  • Titlu publicație: Teatrul
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cuvînt de început 3–5 română
PETRESCU, Camil Despre unele probleme: Obiectivitate-obiectivism 6–11 română
VIANU, Tudor Shakespeare și Antropologia Renașterii 12–18 română
BĂLEANU, Andrei Figurile învingătorilor 19–22 română
COROAMĂ, Sorana Trei răspunsuri la o singură întrebare 23–27 română
TORNEA, Florin Drumul spre Hlebnikov 28–32 română
CIPRIAN, G. Un mare artist 33–34 română
STURDZA BULANDRA, Lucia Spicuiri din viața mea în teatru 35–45 română
T., Fl. Nottara în scrisori și documente 46–49 română
LOVINESCU, Horia Aripile cresc în văzduh 50–51 română
FINTEȘTEANU, Ion Știință sau empirism ? 52–56 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Scrisoare către un director de teatru 57–60 română
ȘAHIGHIAN, Ion Viena 1955 61–66 română
SILVESTRU, Valentin Pagini de block-notes dintr-o călătorie în U.R.S.S. 67–74 română
DELEANU, Horia Confruntări pasionante 75–76 română
SÎRBU, Ion D. Drama familiei Kovacs 76–78 română
POTRA, Florian Neajunsurile monocromiei 79–81 română
DOINAȘ, Ștefan Augustin O temă majoră, o realizare minoră 81–83 română
VLAD, Maria O simplă fată sovietică 83–85 română
RAICU, Mihail Roluri remarcabil realizate 86–88 română
POPOVICI, Al. Altfel de eroi 88–90 română
DELEANU, Horia “Gîndirea șiințifică” n-a fost descoperită 90–93 română
Clar... Obscur 93–94 română
P., A. Întîlnire cu trecutul teatrului romînesc 95–96 română
IOSIF, Mira Actori studenți 96–96 română
POTRA, Florian Farsele excesului de popularitate 96–97 română
MOROIANU, Dinu Un teatru permanent pentru copii 97–97 română
SĂNDULESCU, Al. Despre eroii lui M. Sebastian 97–98 română
IOSIF, Mira Dramaturgia romînească peste hotare 99–100 română
GANE, Tamara Dostoievski în teatru 100–102 română
POPA, Ștefan Piese “directe” sau “indirecte” 102–104 română
Jean Paul Sartre despre situația teatrului și dramaturgiei franceze 104–105 română
Știri din... 105–110 română
Calendar 111–112 română