Patrimonium Banaticum, IV, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș
  • Editura: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș
  • Localitatea: Timișoara
  • Titlu publicație: Patrimonium Banaticum
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BĂLTEAN, Ion Cornel Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
BINDEA, Diana Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
DRAȘOVEAN, Florin, ȚEICU, Dumitru Fortificația de pământ de la Baziaș Arheologie şi Istorie Antică 107
TIMOC, Călin Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
BOZU, Ovidiu, MICLI, Vidu Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
BĂLĂNESCU, Dana Antoaneta Monede descoperite la Opatița (oraș Deta, jud. Timiș) Istorie 145
HAȚEGAN, Ioan Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
UNGUREANU, Dan Descriptio Comitatus Temesiensis, de Mathias Bell Istorie 171
BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
GLĂVAN, Ciprian Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
MUREȘAN, Sofronie Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
MICLE, Maria Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
MUNTEANU, Ioan Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
ALMĂJAN, Ion Marin Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
GOMBOȘ, Constantin C Dr. Victor Motogna - personalitate de seamă a istoriografiei române Istorie 271
ANDRASY, Diana Mihoc Piese de argintărie atribuite meșterului Joseph Loffler din Pozsony-Vartelek păstrate în colecții din Timișoara Istoria Artei 281
MEDINSKI, Andrei Drumurile credinței- Faptele milostivirilor (îndurărilor) trupești la biserica de lemn de la Poieni Istoria Artei 291
PINTILIE, Ileana O generație de artiști transilvăneni. Ieșirea din modelul academic (1925-1940) Istoria Artei 301
IOVAN, Ioan Corneliu Baba (1906-1997) Istoria Artei 337
REGEP, Rodica Banciu Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
ROȘIU, Liliana Componente de interes arhitectural din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei Arhitectură 369
SZEKELY, Gabriel Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
MICLE, Dorel Tipuri de documente "hypermedia" și programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric și arheologic Varia 405
KISS, Hedy Restaurarea obiectului tridimensional: Ștefan Bertalan-Polimorfism II. Ecuație Comportamentală Varia 419
LUMINIȚA, Popescu Stabilirea taxonomiei ș i testarea sensibilității microorganismelor în depozitele Secției de artă a Muzeului Banatului din Timișoara Varia 429
MOȘOARCĂ, Claudia Considerații istorice și juridice despre armele albe Varia 433