Patrimonium Banaticum, III, anul 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș
  • Editura: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș
  • Localitatea: Timișoara
  • Titlu publicație: Patrimonium Banaticum
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BIAGI, Paolo, SPATARO, Michela Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
CIOBOTARU, Dan Leopold, MAILLOL, J M, MORAVETZ, Iosif Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
MORAVETZ, Iosif Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
AGHIȚOAIE, Viorica, DRAȘOVEAN, Florin Date despre impresiunea unei țesături descoperite în așezarea neolitică târzie de la Foeni-"Cimitirul Ortodox" (jud. Tirniș) Arheologie 47
BOCHIȘ, Bogdan Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
CEDICĂ, Valentin, PETRESCU, Sorin M Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63
TIMOC, Călin Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
FENEȘAN, Costin Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
MUREȘAN, Sofronie Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
NEGRESCU, Marlen Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
MUNTEANU, Ioan Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
CIOBANU, Tiberiu Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
CORNEA, Marius Un tablou de Giovanni Battista Pittoni (1687 - 1767) în colecția Muzeului Banatului Istoria Artei 163
ANDRASY, Diana Mihoc Mărci de taxă aplicate pe piese de argintărie Istoria Artei 171
MIKLOSIK, Elena Sculpturi în Timișoara secolului al XIX-lea până la sfârșitul primului război mondial Istoria Artei 183
IOVAN, Ioan Aurel Ciupe și primatul peisajului Istoria Artei 195
RADOVAN, Ciprian Despre Paul Neagu, altfel Istoria Artei 209
PINTILIE, Ileana Ștefan Bertalan. Un demers creator de la natură prin estetica lui Leonardo Istoria Artei 217
HAȚEGAN, Ioan Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
EVSEEV, Ivan Semiotica culturii: limbajul mâinilor Istoria Culturii 233
BENEA, Doina Note de lectură (II) RECENZII 251