Patrimonium Banaticum, II, anul 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș
  • Editura: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș
  • Localitatea: Timișoara
  • Titlu publicație: Patrimonium Banaticum
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
SPATARO, Michela Scientific study of ancient pottery production: a case-study from the early neolithic site of Foeni Gaz (Timiș county, Romania) Arheologie 7
MORAVETZ, Iosif Phytoliths and Archaeology: a case study from the Starcevo site of Dudeștii Vechi, Romania Arheologie 27
DRAȘOVEAN, Florin, FOTA, Adrian Noi descoperiri arheologice pe teritoriul satului Cruceni (Comuna Foeni, jud. Timiș) Arheologie 55
LUCA, Sabin Adrian Noch Einmal zum Siebenburgischen Neolithikum und Aneolithikum Arheologie 69
CHIU, Florentina Raport preliminar al materialului faunistic din așezarea fortificată din Prima Epocă a Fierului de la Herneacova (jud. Timiș) Arheologie 87
BENEA, Doina Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
BENEA, Doina Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
MANIU, Adrian, MICLE, Dorel, TIMOC, Călin Construcția romană de la halta Tibiscum - Caransebeș Triaj Arheologie 101
PETRESCU, Sorin M Câteva ocupații ale comunităților din peșterile Banatului în secolele II-XXI Arheologie 109
MICLE, Dorel e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
HAȚEGAN, Ioan Timișoara mitropolitului Iosif (Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș) 1650-1653 Istorie 137
MUREȘAN, Sofronie Evoluția organizării administrativ - teritoriale a Banatului în sec. al XVIII-lea Istorie 141
MUNTEANU, Ioan Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
DĂNILĂ, Simion Scrisori din "Bătaia Mare" Istorie 157
ANDRASY, Diana Mihoc Piese de argintărie din Budapesta în biserici sârbești din Banat Istoria Artei 191
VLĂȘCEANU, Mihaela Sculptura de altar a bisericii catolice din Lenauheim (județul Timiș) Istoria Artei 199
VUIA, Daciana, WALLNER BĂRBULESCU, Luminița Simion Mangiuca - un precursor al istoriei mentalităților Istoria Culturii 207
COLTA, Rodica Valori bibliofile sârbești din patrimoniul județului Arad Istoria Culturii 217
CIOBANU, Tiberiu Nicolae Stoica de Hațeg, Cronicarul Banatului Istoria Culturii 231
MICLE, Maria Moștenirea spirituală a lui Constantin Diaconovici Loga Istoria Culturii 243
LUCHESCU, Gheorghe Contribuții bănățene la teatrul românesc Istoria Culturii 249
TURCUȘ, Aurel Ioachim Miloia. Scrisori din Italia (1922) Istoria Culturii 263
PINTILIE, Ileana Școala de arte frumoase din Timișoara (1933 - 1942) Istoria Culturii 281
MEDELEȚ, Florin, MICU, Daniela Despre unele monumente din istoria orașului Timișoara (1) Arhitectură 289
ROȘIU, Liliana Spitalul Civil din Timișoara - o problemă a două secole Arhitectură 297