Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ȚEICU, Dumitru Muzeului Banatului Montan 1959-1999 .5-8 română
BOCȘAN, Nicolae Muzeului Banatului Montan. 40 de ani de activitate muzeală la Reșița .9-10 română
MEDELEȚ, Florin Contribuții la istoria începuturilor Muzeului din Reșița .11-16 română
POPA, Cristian Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (județul Alba) 17-47 română
EL SUSI, Georgeta Determinarea resturilor faunistice dintr-o locuință neolitică timpurie de la Seușa - "La Cărarea Morii" (jud. Alba) 49-57 română
LUCA SABIN, Adrian Necropola turdășană de la Orăștie - Dealul Pemilor, punct X2 59-66 română
DRAȘOVEAN, Florin Despre o piesă neolitică de centură din alabastru descoperită la Coka (Iugoslavia) 67-71 română
PETRESCU, Sorin Din nou despre tehnica de perforare a topoarelor din piatră 73-77 română
RADU, Adriana Moșteniri din fondul Vinca-Turdaș în plastica antropomorfă a culturii Sălcuța 79-101 română
EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor faunistice dintr-un mormînt de epoca bronzului de la Balta-Sărata (jud. Caraș-Severin) 103-104 română
FLOREA, Gelu, SÎRBU, Valeriu Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, uiconografie, posibile interpretări) 105-134 română
BĂLOS, Angelica Spații și funcționalități în construcțiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică 135-145 română
BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
OȚA, Silvia Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
MUNTEANU, M. Studiul antropologic asupra scheletelor provenite din cimitirul de lîngă biserica rotundă din Geoagiu, județul Hunedoara, datat în secolele XI-XII d. Chr. 177-190 română
LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneș 191-205 română
PETRESCU, Sorin, POPESCU, Octavian Piese metalice descoperite în peșteri din Valea Carașului (județul Caraș-Severin) 207-215 română
ARDEȚ, Adrian O construcție romană descoperită la Petroșnița (jud. Caraș-Severin) 217-222 română
BOZU, Ovidiu Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
RANCU, Dacian, ȚEICU, Dumitru Locuirea din secolele III-IV d. Hr. De la Vrăniuț 241-250 română
BĂLĂNESCU, Dana, POPESCU, Octavian, VOIA, Elena Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
HRINEAC, Luminița Cornenele, roci metamorfice de contact folosite de comunitățile preistorice 271-282 română