Analele Dobrogei, VI-1, anul 2000, serie nouă

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie - Constanța
  • Titlu publicație: Analele Dobrogei
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TALMAȚCHI, Gabriel Date noi privind descoperirile monetare grecești din Dobrogea .9-36 română
CUCU, Ștefan Iarna tomitană în epistolele ovidiene 37-40 română
PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri monetare romane republicate și imperiale la Dunărea de Jos 41-80 română
DOBRE, Jana Meșteșuguri la Dunărea de Jos (sec. IV-X) 81-92 română
ATANASIU, Andreea Condiții de navigație în Marea Neagră în secolele XIII-XIV 93-97 română
PANAIT, Panait Porturile dobrogene pe rutele maritime pontice ale secolelor XIII-Xv 98-102 română
MATEESCU, Tudor Un sat dobrogean dispărut - Musait 103-119 română
POP, Angela Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 113-118 română
CHERAMIDOGLU, Constantin Considerații privind comerțul de trazit derulat prin porturile de la Dunărea de Jos în perioada interbelică 119-128 română
MOCANU, Constantin Dobrogea în preocupările științifice ale savantului Gheorghe Ionescu-Șișești 129-137 română
CRUCERU, Florica Un mare sculptor dobrogean: Ion Jalea (1887-1983) 138-148 română
DIANA ANNA, Maria, PAȘCA, Cecilia Dezvoltarea învățămîntului în Dobrogea de Sud în perioada interbelică 149-153 română
OLTEANU, Florentina O perspecvtivă diacronică și onomasiologică asupra împrumuturilor lexicale de origine latină savantă în limba română 154-161 română
COVACEF, Petre Catalogul numelor de locuri din Dobrogea de la Evlia Celebi la Ion Ionescu de la Brad - prima parte - 162-194 română
URSU, Nicolina Contribuții privind demografia Dobrogei între anii 1850-1878 195-203 română
MÎNDRU, Dumitra, SUCEVEANU, Simona Urbanistica zonei peninsulare a Constanței la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (Partea I) 204-221 română
NICOLAEV, Simion, PAPADOPOL, Nicolae, PETRESCU, Iorgu O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, Callinectes sapidus Rathbum - 1986 222-230 română
DEACONU, Luchian Dobrogea în programele unioniștilor craioveni la 1857 231-234 română
MOȘNEAGU, Marian Bastimente italiene în serviciul marinei române 235-239 română
BORANDĂ, Georgeta Nave otomane pe Dunăre în 1977 240-243 română
BĂLĂBĂNESCU, Mariana Vizite ale regelui Carol I în orașul și portul Constanța (1879-1914) 244-251 română
PETRE, George Crucișătorulm "Potemlin" la Constanța - iunie 1905. Curiozitate, panică și compasiune 252-265 română
CIORBEA, Valentin, SÎRBU, Marian Aspecte privind acțiunile navelor puterilor centrale pe coasta litoralului românesc în perioada 1914 266-269 română
MOISE, Leonida Importanța frontului de sud în planul de campanie adoptat la intrarea României în primul război mondial 270-275 română
SCURTU, Costin Ecourile luptei de la Mărășești în presa română și internațională 276-280 română
ATANASIU, Carmen Activitatea României pentru desființarea Comisiei Europene a Dunării 281-292 română
ROTARI, Ludmila Considerații privind Basarabia anilor 1918-1940 în istoriografia sovietică 293-304 română
BORDEIU, Puiu Participarea Partidului "Totul pentru Țară" în Dobrogea, la alegerile parlamentare din decembrie 1937 305-314 română
COJOC, Mariana Noi informații referitoare la alegerile din 19 noiembrie 1946. Situația din Dobrogea 315-320 română
IONESCU, Ion Pregătirea marinei române pentru război 1940-1941. Structură și organizare 321-326 română
CHERAMIDOGLU, Constantin Minorități etnice dobrogene în contextul politic internațional din anii 1945-1948 327-337 română
PLOPEANU, Emanuel Noi informații referitoare la alegerile din 19 noiembrie 1946. Situația din Dobrogea 338-341 română
COJOC, Marian Rolul factorului sovietic și al propagandei socialiste în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră /1949-1953) 342-354 română
DRAGU, Marcel Eroi din al doilea război mondial în Dobrogea 355-359 română
LUNGU, Georgeta Începuturile stațiunilor balneare pe malul românesc al Mării Negre 363-377 română
SABIN, Călin Ceata de colindători din Dobrogea de Sud. Detalii de structură 378-385 română
TEODORESCU, Virgiliu Tudor Mateescu (1933-1999) 389-392 română
PETRESCUMARIA-FLORICA Dobrogea - Sonet 395-395 română
PETRESCUMARIA-FLORICA Fiul Căminarului 395-395 română
PETRESCUMARIA-FLORICA Nerguțător de fapte mari 396-396 română
PORUMBOIU, Arthur Recviem 397-402 română
NISTOR DAN, Ioan Sămînța darului 403-404 română
NISTOR DAN, Ioan Încercarea credinței 403-403 română
NISTOR DAN, Ioan Al tău gînd 404-404 română
NISTOR DAN, Ioan Lumina de veștică viață 404-404 română
NISTOR DAN, Ioan Cele ce Le grăiești 404-405 română
NISTOR DAN, Ioan Cu adîncul unei clipe 405-405 română
NISTOR DAN, Ioan Numai Tu 405-405 română
NISTOR DAN, Ioan Logosul diseminat 406-406 română
NISTOR DAN, Ioan Veșnică bogăție 406-406 română
NISTOR DAN, Ioan Merindea vieții 406-407 română
NISTOR DAN, Ioan Din darul veșniciei 407-407 română
NISTOR DAN, Ioan Metamorfoză 407-407 română
NISTOR DAN, Ioan Bob în crezul meu 408-408 română
NISTOR DAN, Ioan Să fiu printre aceia 408-408 română
NISTOR DAN, Ioan Roua căii 408-408 română
MOTOC, Nicolae Stampă cu adolescenți 409-409 română
MOTOC, Nicolae Iubita gravidă 410-410 română
MOTOC, Nicolae Un copil ăi va spune tainei eroare 411-411 română
MOTOC, Nicolae Arta comprimării/dilatării climei 412-412 română
MOTOC, Nicolae Țipete mute 413-413 română
MOTOC, Nicolae Fulgulații cu medalion 414-415 română
MOTOC, Nicolae Improvizație pe internet 416-416 română
MOTOC, Nicolae Noaptea cand marea miroase a trup de femeie 417-418 română
MOTOC, Nicolae Pierderea verii 419-420 română
MOTOC, Nicolae Spasme 421-421 română
MOTOC, Nicolae Adiere vorbind 422-422 română
MOTOC, Nicolae Replici 423-423 română
MOTOC, Nicolae Un nor pe cerul senin 424-424 română
MOTOC, Nicolae Ieșire din timp 425-425 română
CORCHEȘ, Victor Fluturași 426-431 română
BARDU, Nistor Scriitori și reviste la Pontul Euxin - Puiu Enache 432-434 română
IVAN, George Pietrele dacilor vorbesc - Mackendrick Paul 435-439 română