Mousaios, X, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul Județean Buzău
  • Titlu publicație: Mousaios
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietrosu-Costești - Campaniile 2003-2004 .9-16 română
MATEI, Sebastian Un mormînt în cistă descoperit la Mlăjet, jud. Buzău 17-23 română
CONSTANTINESCU, Mihai, MIRIȚOIU, Nicolae Mormîntul în cistă de la Mlăjet, jud. Buzău 25-30 română
MOTZOI-CHICIDEANU, Ion, SÎRBU, Dorin Cercetările arheologice de la Cîrlomănești - La Armanu (Campania 2004) 31-43 română
CONSTANTINESCU, Mihai, MIRIȚOIU, Nicolae, SULTANA, Nicu Analiza antropologică a osemintelor din necropola de epoca bronzului de la Cîrlomănești - Arman, jud. Buzău 45-54 română
MOTZOI-CHICIDEANU, Ion Cu privire la comportamentul funerar al culturii Sabatinovka 55-66 română
MĂNDESCU, Dragoș Piepteni de os din a doua epocă a fierului în Nordul Peninsulei Balcanice 67-75 română
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, GRIGORAȘ, Laurențiu, LIUȘNEA, Mihaela, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2004 77-84 română
TEODOR, Dan Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
MATEI, Sebastian, SÎRBU, Dorin Contrivuții la repertoriului arheologic al bazinului superior al Rîmnicului Sărat (Cercetări de suprafață în 2003-2004) 95-120 română
COMAN, Constantin Cîteva considerații privitoare la începutul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfînt 121-126 română
AVRAM, Valeriu Misiuni aeriene în zona Buzău-Rîmnicu Sărat în anii primului război mondial 127-135 română
STAN, Constantin Buzoieni și rîmniceni în bătăția de la Odessa (august-octombrie 1941) 137-153 română
NICOLESCU, Valeriu Constantin Garoflimd - reformator al agriculturii românești 155-160 română
NEGOIȚĂ PAUL, Iulius Biserica din Albești (co Smeeni) - O posibilă ctitorie a familiei Sărățeanu 161-168 română
GAIȚĂ, Alexandru, STAN, Constantin Nefericitul destin al unui prinț nehotîrît - Nicolae al României. Căsătoria de la Tohani cu Ioana Doletti 169-190 română
LUPU, Daniela Însemnări pe cărți vechi românești din colecția Muzeului județean Buzău 191-219 română
OPREA, Timotei Structuri literare hagiografice și discurs apocaliptic în viașa Sfîntului Macarie Rîmneanul 221-234 română
MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Cultura populară buzoiană în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XX-lea 235-261 română
PALLY, Filofteia Patrimoniul etnologic între cultură și aculturație 263-267 română
CIOBANU, Doina Piatra, un străvechi meșteșug pe plaiurile buzoiene 269-293 română
GHEORGHE TACHE, Rodica Omul - omagiat în lucrările de artă decorativă și artă plastică (sculpură) din patrimoniul de artă al Muzeului Județean Buzău 295-300 română
CONSTANTIN, Adrian A fi istoric în anul 2000 - Murgescu Bogdan 301-305 română
SCHUSTER, Cristian, SEMUC, Cătălina Zu den beigaben fruhbronzezeitlichen bestattungen in Sudrumanien 311-323 germană
CAVRUC, Valeriu Some eneolitic and bronze age funeral evidence on the salt exchange routs in southeast Transylvania 325-351 engleză
RUSTOIU, Aurel The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
BUCHILLER, Carmen Elements de parure en embre, et en lignite/sapropelite de contextes fribourgeois (sepultures et habitats), etat de la question 369-393 franceză
OȚA, Silviu The graves and the subsoil resources in the Carparhian Basin (10th century A.D.) 395-412 engleză
CAVRUC, Valeriu The prehistoric ritual manifestations from the salt roads of Eastern Transylvania 413-415 engleză
SCHUSTER, Cristian Bezuglich den bronzezeitlichen grabbeigaben im gebiet zwischen den sudkaepaten und der Donau 417-417 germană
TENTIUC, Ion Practici funerare în spațiul est-carpatic în a doua jumătate a mileniului - începutul mileniului II 419-420 română
VAIDA DAN, Lucian Les celtes du Nord-Est de la Transylvanie 421-421 franceză
SÎRBU, Valeriu Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
DUȚESCU, Marilena, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu, TEFAN, Dan Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
DAMIAN, Paul, SIMION, Mihaela Considerations regarding the relation between the inventory of the graves and mineral resources. Case-study: the Rosia Montana Necropolises 429-429 engleză
DUMITRAȘCU, Emil, SIMION, Mihaela Mineral resources - primary processing - Layout as a funerary space resources Roșia Montana - the Hig Piciorag reference Point 431-431 engleză
KRUPA, Tetyana Minerals of Crimea in an antique costume: to a question on import of jewller ornaments 433-434 engleză
BOLTRYK, Yuriy Kurgans in the Scythian Steppe (5th-3rd centuries BC) 435-436 engleză
CIOBANU, Doina The salt exploitation in the 1 millenium in the Carpathian-Danubian Area 437-437 engleză