Mousaios, VII, anul 2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul Județean Buzău
  • Titlu publicație: Mousaios
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PAVELEȚ, Eugen, PENEȘ, Marilena Așezarea eneolitică de la Boboci, com. Jugureni, jud. Prahova .9-15 română
BRUDIU, Mihalache, CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, LIUȘNEA, Mihaela, MATEI, Sebastian Șantierul arheologic Pietroasele - campania 2001 17-26 română
CIOBANU, Doina Metode și unelte folosite în extragerea sării în spațiul carpato-dunărean în sec. I-XIII 27-50 română
MÎNDRICEL, Ilie Chezășia și vechiletul 51-59 română
CONSTANTIN, Adrian Provocări ale mediului înconjurător în secolul al XVII-lea românesc. Pagini de sociologie a devianței 61-74 română
LUPU, Daniela Veșmintele cărților vechi. Ferecături din colecțiile buzoiene 75-100 română
GHEORGHE, Elena Aspecte din viața cotidiană la curtea domnească în vremea lui Constantin Brîncoveanu 101-126 română
NICOLESCU, Valeriu Buzăul și Rîmnicu Sărat în mărturii externe 127-143 română
GAIȚĂ, Alexandru Pagini pașoptiste buzoiene (II) 145-168 română
BULAT, Nicolae Școala normală "Petru Maior" din Soraco - Basarabia 169-176 română
MARTINESCU, Maria Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
PRODAN, Costică Reflectarea obiectivului național românesc în publicațiile și documentele militare de la Cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea 187-190 română
DANILOV, Maria Cărți de la București pentru Basarabia (1918-1920) 191-198 română
AVRAM, Valeriu Buzăul și aeronautica română în primele decenii ale secolului al XX-lea (partea a II-a) 199-206 română
STAN, Constantin Activitatea românilor aflați peste hotare în timpul refacerii armatei române: ianuarie-iunie 1917 207-242 română
LIUȘNEA, Mihaela Demersuri ale diplomației europene după acordurile de la Locarno 243-257 română
GHEORGHE, Viorel Războiul aerian de la curbura Carpaților (1941-1942) 259-282 română
NICOARĂ, Marius Aspecte militare privind aplicarea convenției de armistițiu a României cu Națiunile Unite în județul Buzău 283-310 română
TĂNASE, Constanța O pagină de istorie școlară (istoria Gimnaziului "dr. C. Angelescu" Pătîrlagele 1919-1848) 311-318 română
ZGUTTA, Viorica Constantin Prezan. Repere cronologice în documente de arhivă 319-335 română
OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest Monedă bizantină și de tip bizantin pe teritoriile de la Sud de Carpați în secolele XII-XV - o analiză critică a documentelor numismatice 337-391 română
NISTOR, Veronica Cîteva jetoane din colecția Muzeului Județean Buzău 393-396 română
PALLY, Filofteia Arborele în civilizațiile lumii 397-404 română
MUREȘAN, Mihaela Argumente isrorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 405-408 română
PRODAN, Elena Detergenți și alți agenți de suprafață 409-417 română
DIACONESCU, Virginia Aspecte ale biodeteriorării în Muzeul Național de Istorie al României 419-424 română
DOBRESCU, Adela Probleme puse de conservarea a două tapiserii din colecția Muzeului Județean Satu-Mare 425-430 română
DUMA LUCIA, Maria Restaurarea unui covor inedit din patrimoniul Muzeului Județean Buzău 431-434 română
DUPONT, Liana Ce se ascunde sub glazura opacității 435-442 română
FIRAN, Irina Conservarea și restaurarea unui covor din Basarabia 443-446 română
GÎNGIOVEANU, Sorela Conservarea și restaurarea unei piese de vestimentație - harna de jupîniță de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 447-448 română
VARGA, Emeșe Aplicarea metodei clasice în restaurarea unui steag de secol XVIII 449-452 română
GHEORGHE-TACHE, Rodica Creație și măestrie în lucrările de artă decorativă executate în tehnica sticlei - din colecția Muzeului Județean Buzău - 453-458 română
TOADER-ISPIRESCU, Luminița Liceul de artă Buzău, scurt istoric al clădirii 459-464 română
BEȘUȚIU, Lucian, DRĂGĂNESCU, Liviu, NICOLESCU, Adrian, SVORONOS, Dan Cercetări complexe, geofizice și biogeofizice, pentru elaborarea unui model al circulației apelor subterane din zona masivului de sare de la slănic Prahova - România 465-482 română