Mousaios, VI, anul 2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul Județean Buzău
  • Titlu publicație: Mousaios
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BRUDIU, Mihalache O problemă controversată în arheologia românească; phalloi sau tuburi suflante pentru foale? .9-23 română
PAVELEȚ, Eugen Unelte gumelnițene dedcoperite în așezarea de la Măriuța, com. Belciugatele, jud. Călărași 25-35 română
URSACHI, Vasile Mormîntul hallstatian de la Aldești-Secuieni. Județul Neamț 37-46 română
MATEI, Sebastian Edificii de cult getice din Muntenia și sudul Moldovei 47-54 română
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Încă un mormînt cu arme descoperit la Pietroasele 55-60 română
MITREA, Ioan Cel mai vechi portret al lui Hristos din spațiul Est-Carpatic al vechii Dacii 61-64 română
LIUȘNEA, Mihaela Fortificații și unități militare romane la Dunărea de Jos în perioada cuprinsă între domniile lui Dioclețian și cea a lui Justinian 65-74 română
CONSTANTINOV VALENTIN, Alexei Ioan din Efes și realitățile istorice din peninsula Balcanică în secolul al VI-lea 75-87 română
TEODOR, Dan Preliminariile culturii vechi românești 89-96 română
CIOBANU, Doina Rolul zăcămintelor de sare în istoria politică militară a spațiului carpato-dunărean (secolele I-XIII d. Hr) 97-126 română
MÎNDRICEL, Ilie Sf. Gheorghe - fosta ctitorie a lui Mihai Vitezul 127-145 română
MÎNDRICEL, Ilie "Pis Balea logofăt" 147-159 română
LIUȘNEA, Mihaela Un monument dispărut - Mănăstirea Sf. M.M. Gheorghe din Galați 161-170 română
LUPU, Daniela Un hrisov inedit de la Radu Leon (1668) 171-188 română
ICHIM, Dorinel, ICHIM, Florica Ocnele de la Trotuș între legendă și istorie 189-192 română
BULEI, Dumitra Un manuscris de la începuturile secolului al XIX-lea aflat în depozitul de carte veche de la Mănăstirea Dealu 193-195 română
DANILOV, Maria Mișcarea biblică în Basarabia. Aspecte misionare (1817-1826) 197-204 română
LUPU, Daniela Manuale manuscrise folosite la seminarul teologic din Buzău între anii 1842-1846 205-222 română
GAIȚĂ, Alexandru Pagini pașoptiste buzoiene (I) 223-244 română
STAN, Constantin Acțiuni ale buzoienilor în sprijinul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României (1877-1878) 245-256 română
VIOREANU, George George Panu și radicalismul său - Un model al liberalismului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 257-261 română
NICOLESCU, Valeriu Din trecutul viticulturii pe meleaguri buzoiene 263-267 română
NICOLESCU, Valeriu Învățămîntul rîmnicean. Începuturi și evoluție 269-287 română
PRODAN, Costică Romania în perioada premergătoare războiului pentru eliberare și întregire națională (1916-1919) - Considerații geopolitice și geostrategice 289-303 română
STAN, Constantin Preliminariile politico-diplomatice ale Păcii de la Buftea-București. Întîlnirea de la Răcăciuni. Regele Ferdinand - Ottokar Czernin (14/27 februarie 1918) 305-315 română
ARTIMON, Elena Județul Bacău în primul război mondial. Contribuția economică și militară 317-321 română
ZGUTTA CRISTEA, Viorica Constantin Prezan, cavaler al ordinului "Mihai Viteazul" 323-339 română
AVRAM, Valeriu Buzăul și aeronautica română în primele decenii ale secolului al XX-lea 341-346 română
STAN, Constantin Dr. Constantin Angelescu și drama României Mari din vara anului 1940 347-361 română
GAIȚĂ, Alexandru, GHEORGHE, Viorel Acțiuni informative și contrainformative la Buzău (1940-1941) 363-378 română
GAIȚĂ, Alexandru, STAN, Constantin Armata sovietică de ocupație pe teritoriul fostului județ Buzău (1944-1945) - Contribuții documentare - 379-403 română
NICOARĂ, Marius Probleme administrative determinate de aplicarea în județul Buzău a convenției de armistițiu 405-427 română
BÎZGU, Eugen Arhetipul început-sfîrșit și conotațiile sale semantice în gîndirea populară 429-449 română
PALLY, Filofteia Simboluri geometrice fundamentale 451-458 română
DICU, Ana, VÎLCU, Aurel Un tezaur monerar din secolele XVI-XVII descoperit la Rîmnicu Sărat 459-472 română
DICU, Ana, VÎLCU, Aurel Un tezaur monerar descoperit la Maxenu, com. Țintești, jud. Buzău 473-476 română
NISTOR, Veronica O medalie comemorativă "Napoleon Bonaparte" din colecția Muzeului Județran Buzău 477-481 română
NISTOR, Veronica Medalii și plachete românești din colecția Muzeului Județean Buzău 483-536 română
GHEORGHE TACHE, Rodica Repertoriul legăturilor de carte ce fac parte din patrimoniul de artă decorativă al Muzeului Județean Buzău 537-556 română
HLIHOR, Georgeta Trei tapiserii de Ileana Balotă aflate în Muzeul Județean Buzău 557-561 română
TOADER-ISPIRESCU, Luminița Margareta Sterian - O prezență în Muzeul Județean din Buzău 563-569 română
DRĂGĂNESCU, Liviu Geologia județului Buzău 571-587 română
DUPONT, Liana Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice 589-592 română
DICU, Ana Probleme de conservare la catapeteasma bisericii Buna Vestire - Banu din municipiul Buzău 593-600 română
DICU, Ana Măsuri de conservare și propuneri de restaurare a steagului Fii Apărători ai Patriei din colecția Muzeului Județean Buzău 601-605 română
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Așezarea din sec. VI-IX de la Izvoare-Bahna - Mitrea I. 607-609 română