Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TUȚULESCU, Ion Catalogul descoperirilor aparținînd orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor .7- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Cîteva observații referitoare la necropola de la Ostrovul Mare, județul Mehedinți 27- română
CALOTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela Cercetările arheologice preventive în situl din perioada bronzului tîrziu de la Curtișoara-Bumbești-Jiu, km 85 pe DN 66 (E 79), județul Gorj 33- română
SCHUSTER, Cristian Cu privire la uneltele din lut ars folosite la decorarea ceramicii complexului Basarabi 47- română
NEAGOE MARIN, Iulian Necropola medievală de la Crivina, km. Fluvial 894, județul Mehedinți 59- română
MOTORGA, Emanoil, MOTORGA, Emanuela Evoluția istorică a unor sate din comuna Stejari, jud. Gorj 75- română
MOTORGA, Emanuela Satele din vechia comuna Piscoiu 105- română
CĂLESCU, Gheorghe Începutul și evoluția învățămîntului în Pocruia, județul Gorj 119- română
HOBEANU, Ion Pe urmele arhivei fostului isprăvnicat Gorj. Documente păstrate la Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale 129- română
IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 145- română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloșescu 153- română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana, PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Scarlat Curuțu (1876-1062) 165- română
GRECOIU, Cristian Banca Populară "Gilordul" - activitatea și rolul ei în dezvoltarea Novaciului 173- română
GHERHEȘ, Ilie Debutul primului război mondial în Maramutreșul din dreapta Tisei (azi Ucraina) Rușii în Slatina-Marmației (3-6 octombrie 1914) 179- română
PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin 100 de ani de cercetășie în România - Participarea cercetașilor la bătălia de la Amzacea 189- română
FIRESCU, Albinel Tăbăcari și cojocari în Gorjul de altădată 219- română
DUDOI, Marian-Alin Restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice (august 1945) 235- română
DUDOI, Marian-Alin, PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Documents from the begining of 1945 regarding the prominent romanian emigres in the Great Britain 243- engleză
CĂLESCU, Gheorghe Portul, cîntecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj 259- română
IȘFANONI, Rusalin De la creația țărănească la sculptura modernă a lui Brîncuși 269- română
BĂLOSU, Cornel Iconografie și folclor 281- română
CIOCAN, Janeta Căucul, obiect de artă populară 291- română
BĂLAN, Anișoara Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului 301- română
MUREȘAN, Mihaela Tipologia și simbolismul ornamenticii poprților monumentale 309- română
CIOCAN, Jeneta, MUNTEANU, Simona Frica de natură și colaborarea cu natura 323- română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Despre graiul local de la Smadovișa-Bîcleș (Mehedinți) 331- română
DECA, Roxana Influența comunismului asupra structurilor familiale tradiționale românești 335- română
BROZBĂ, Dorin Mama Domnica Trop. "Tezaurul Uman Viu" al neamului românesc 339- română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Șase matrice sigilare aparținînd prefecturii județului Gorj (1862-1926) 345- română
CATANĂ, Ion Evaluarea tipodimensionării depozitului de pictură de la Muzeul de Artă din Tîrgu-Jiu 363- română
ȘOMÎCU, Cornel Profesorul Ion Maghieru între cariera științifică și destinul familiei sale 379- română
POPESCU, Adrian Maria Tănase (25 septembrie 1913-22 iunie 1963). Amintiri despre pasărea măiastră a cîntecului popular românesc 395- română
PUPĂZĂ, Dumitru O mîndrie a neamului: sculptorul Brâncuși 401- română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion Contribuții la istoria învățămîntului gorjean 405- română
PLENICEANU, Florentina Educația propatrimoniu în relația muzeu - școală 429- română
CALOTOIU, Gheorghe Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Ghrghe P., Amon L. 433- română
PĂTROI, Cătălin Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei 439- română