Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LUCA SABIN, Adrian, TUDORIE, Anamaria Date cu privire la complexul C 164 de la Turdaș-Luncă (județul Hunedoara) .7-17 română
PĂTROI, Cătălin Decorul și modalități de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuța 19-47 română
TUȚULESCU, Ion Forme de habitat aparținînd culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei 49-65 română
COTOROGEA, Adina-Gabriela Considerații asupra înmormîntărilor tumulare din Depresiunea subcarpatică Poloveagilor - necropola de la Milosnea 67 67-85 română
CHIȚONU, Mădălin Descoperiri arheologice întîmplătoare în județul Mehedinți 87-107 română
TERTICI, Carol, ȚUGULEA, Claudiu Materiale ceramice Verbicioara din colecțiile Muzeului Judeșean Aurelian Sacerdoșeanu Vîlcea 109-116 română
POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Despre cîteva piese din lut ars din așezarea Basarabi de la Mironești- malul roșu (jud. Giurgiu) 117-125 română
CALATOIU, Gheorghe Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj 127-142 română
LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara)(campaniile anilor 2008-2009) 143-162 română
MOCIOI, Ion Nume dacice de plante medicinale 163-172 română
EL SUSI, Georgeta Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV d. Chr. De la Militari - Cîmpul Boja (București. Campaniile arheologice 2003, 2005 173-185 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu 187-214 română
CĂLĂTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela, HORTOPAN, Dumitru Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țînțăreni, comuna Țînțăreni, județul Gorj 215-226 română
POPESCU GABRIELA, Neta Însemnări de pe cartea veche românească cin colecția muzeului județean Gorj 229-232 română
IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX 233-242 română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana Tripla alianță în context european 243-250 română
FIRESCU, Victor-Albinel Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică 251-254 română
DUDOI, Marian-Alin, PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Political involution in Romania during the first half of 1948 depicted in a Review of the United States Minister 255-284 engleză
BRATU, Alexandru Legislație românească privind arhivele în perioada 1972-1951 285-323 română
DUDOI, Marian-Alin Politică și propagandă: vizita delegației municipale britanice în Romania (1956) 325-331 română
NICHIFOR, Dorina, NICHIFOR, Gheorghe Studiu de caz. Viața unui muncitor în perioada regimului comunist din România 333-383 română
IȘFANONI, Rusalin, NANU, Cristian Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradițională din satele județul Gorj 387-397 română
BĂLOSU DUCAN, Cornel De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia 399-402 română
DIACONU, Florina, PLENICEANU, Florentina Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul Platoul Mehedinți 403-410 română
DUMITRESCU, Ionuț Arhitectura tradițională din microzona Bujoreni-Mucreasca, jud. Vîlcea 411-417 română
BOSOANCĂ, Ecaterina Albumul de eșantioane textile decorative apaținînd lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți 419-437 română
CĂNURECI, Irinel Locuințele din cîmpia Bpileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 439-457 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Ciupagul de Baltă în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte 459-468 română
DECA, Roxana Ipostaze ale feminismului în forme de reflectare artistică 469-473 română
PANEA, Nicolae O antropologie într-o oră. Antropologie și călătorie 477-485 română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Matrice sigilare aparținînd Politiei Orașului Tîrgu-Jiu (1967-1872) 489-494 română
CĂTANĂ, Ion Considerații asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara 497-506 română
PUPĂZĂ, Grigore Badea Cîrțan la Tîrgu-Jiu 507-518 română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion Biografii contemporane 519-521 română
UNGUREANU-ȚICLENI, Ion Casa Negreanu de la Muzeul Cutișoara 523-525 română
HORTOPAN, Dumitru Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. 529-539 română