Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Congresul al XII-lea al P.C.R., eveniment de însemnate istorică în viața partidului, a întregului popor .9- română
VEREȘ, Nicolae Victoria revoluției de eliberare națională și socială antifascistă și antimperialistă 13- română
LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (II) 27- română
MARINESCU, George Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrișa-Năsăud) 39- română
VASILIEV, Valentin Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
HOREDT, Kurt Die spatromischen Siedlingen in Siebenburgen (II) 63- germană
BALTAG, Gheorghe Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
GAIU, Corneliu Așezarea feudală timpurie de la Vermeș (jud. Bistrița-Năsăud) 123- română
PETICĂ, Mihai Săpăturile arheologice de la Voivodeni (județul Mureș) 127- română
STANCA, Vasile Aspecte ale unității și continuității poporului român oglindite în literatura noastră veche 137- română
TODEA, Eugen Din opera lui Toader Zugrav în județul Mureș 151- română
RANCA, Ioan Conscripția militară din vara anului 1784 în centrul și răsăritul Transilvaniei și urmările ei 155- română
BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul metalografic al unor monede antice și medievale despoperite în Podișul Transilvaniei 170- română
BOTEZAN, Liviu Posesiunile obștești ale țăranilor de pe teritoriul actualului județ uireș în perioada 1785-1820 175- română
HOLIRCA, Aurel Școala din regiunea Mureșului superior în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea 209- română
GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
POP, Ioan Situația și activitatea Regimentului II românesc de graniță în perioada 1816-1847 247- română
PASCU, Ștefan Statuia lui Avram Iancu 263- română
URECHE, Lazăr Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
GOȚIA, Dorin Contribuția "ASTREI" la dezvoltarea interferențelor culturale româno-austriece și rimâno-germane (1861-1918) 287- română
BOTEZAN, Ioana, ROȘCA-ROSEN, Maria Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali (II) 303- română
BELCIUG, Pompei, DOBRESCU, Vasile Contribuții teoretice și praxtologice ale economistului Vasile C. Osvadă la evoluția structurilor social-agrare din Transilvania 321- română
STOICA, Adrian Relațiile politice între vechea Românie ți Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 331- română
MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
PAL-ANTAL, Alexandru Consiliul național maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de Unirea Transilvaniei cu România 383- română
IANCU, Gheorghe Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
ȘTIRBAN, Marcel Raporturile dintre țărani și marii proprietari în cîteva judeșe din Transilvania (1919-1921) reconstituite în temeiul unor documente de arhivă 407- română
RUS, Traian Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
POPA, Vasile Urmările reformei agrare din 1921 în fostul județ Tărnava Mare 475- română
PĂUN, Nicolae Capitalul străin în industria forestieră 485- română
HEISS, Susanne Tendințe de dezvoltare ale școlii românești după 1918 - expresie a unității naționale 499- română
JURCA, Nicolae Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
URDEA, Silvia Pledoarii pentru traduceri reciproce româno-maghiare în presa interbelică 543- română
SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
TARISZNYAS, Marton Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
POP, Vasile Obiceiuri ale vieții de familie din Cîmpia Transilvaniei 589- română
GHERMAN, Traian Sărbătoarea boului sau boul ferecat 599- română
POP, Valer Împletitul funiilor la Băla 619- română
CUCEU, Ion Terminologia populară referitoare la povestit 625- română
LAZĂR, Valeriu, MERA, Eugen Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
ZRINYI, Andrei Un mic depozit de bronzuri de la Sîmbriaș (jud. Mureș) 641- română
POP, Constantin O aplică reprezentînd pe Iuppiter 645- română
GROZAV, Mihai De la Burebista la epoca postmodernă - Macrea M. 651- română
PETICĂ, Mihai East-Carpathian Territory during theb fifth and eleventh Centuries - Teodor Dan 653- română
BONIȘ, Johanna Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășuare și urmări - Benko S., Demeny L., Vekov K. 657- română
PONCEA, Traian-Valentin România și Tripla alianță - Caza Gh., Rădulescu-Zoner Ș. 661- română