Marmatia, II, anul 1971

  • Anul publicației: 1971
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
  • Titlu publicație: Marmatia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BITIRI, Maria Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
ORDENTLICH, Ivan Aria de răspîndire a culturii Otomani de pe teritoriul României 19-35 română
KACSO, Carol Unele considerații cu privire la geneza ceramivii din necropola tumulară de la Lăpuș 36-54 română
CRIȘAN, Horațiu În legătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumești 55-92 română
DĂNILĂ, Ștefan, GLODARIU, Ioan Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
SOCOLAN, Aurel Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
OSZOCZKI, Coloman Documente inedite referitoare la Pintea Viteazul în arhivele maramureșene 106-120 română
ZDROBA, Mircea Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
BĂLAN, Gavril, MIHOC, Blaga Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
SOCOLAN, Aurel Circulația în Maramureș a cărților românești tipărite în Moldova pînă la 1850 144-152 română
IUGA, Ion Ideile fudamentale ale "Istoriei pentru începitul romanilor în Dachia" de Petru Maior 153-160 română
CĂPÎLNEAN, V. Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
MIHOC, Blaga Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
ENEA, Constantin, ȘCHIOPU, Vasile Aspecte din viața social-economică și lupta țărănimii maramureșene /1914-1918) 185-204 română
ACHIM, Valeriu, KATZ, Nandor Mobilizarea de către P.C.R. a organizațiilor muncitorești din Sighetu Marmatiei în acțiunea de ajutorare a sinistraților (1933) 205-220 română
BANDULA, Octavian Din lupta intelectualității universitare împotriva fascismului (1934-1940) 221-235 română
MUSCĂ, Maria Grafica lui Eugen Pascu 236-243 română
KOS, Karoly O tehnică de caracter arhaic: făcutul cuțitelor de coasă în tona Lpuș 244-278 română
ȘAINELIC, Sabin Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului 279-317 română
ZDERCIUC, Silvia Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș 318-339 română
BEREȘ, Iosif Aspecte noi în avifauna Maramureșului (lucrări preliminare) 340-350 română
GORDUZA, Victor, VARGA, Petru Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
BITIRI, Maria, COMȘA, Eugen, KACSO, Carol, POPA, Radu Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română