Marmatia, 3, anul 1977

  • Anul publicației: 1977
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
  • Titlu publicație: Marmatia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
POP, Gheorghe Independența națională - aspirație a întregului popor român în lupta seculară pentru libertate ți proges social .9- română
KACSO, Carol Descoperiri inedite de bronzuri din județul Maramureș 27- română
POPA, Radu Observații privind vechimea și semnificația ca izvor istoric a unor toponime maramureșene 37- română
SABĂU, Ioan Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
SCHREK, V. Năvălirea tătarilor în Maramureș și înfrînderea lor la Bocșa în 1717 71- română
BABICI, I. Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
CĂPÎLNEAN, V., PUȘCAȘU, P. Reuniunea învățătorilor români din Maramureș (1883-11918) 84- română
IACOȘ, I. Contribuția muncitorilor din Maramureș la lupta contra pericolul fascist, pentru apărarea libertăților democratice, a indepentenței naționale a României 92- română
BALOGH, Adalbert Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
VAIDA, Aurel Maramureșeni participanți la lupta de eliberare a popoarelor cotropite de Germania hitleristă 109- română
LĂPTOIU, Negoiță Perioada bpimăreană a picturii lui Petre Abrudan (1933-1947) 126- română
TĂTAR, Liviu Perfecționări tehnice în industria minieră maramureșeană în anii republicii 143- română
CIOCAN, Janeta, ȘAINELIC, M., ȘAINELIC, S. Morile de apă din bazinul rîului Lăpuș 153- română
POP, I., ZDERCIUC, Silvia Despre olăritul din Seini 188- română
FILIP, I. Chestionarele lui B.P. Hașdeu pe teritoriul Maramureșului 198- română
CUCEU, I. Cultura tradițională în atenția sociologiei 209- română
GORDUZA, Victor Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
BOLOGA, V. Minerale maramureșene 232- română
BEREȘ, Iosif Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
NĂDIȘAN, Ioan Acțiunea de repopulare a caprei negre în rezervația Pietrosul Rodnei 255- română
ANTAL, L., ANTAL, M. Plante cunoscute și utilizate de sătenii din Breb 268- română
POPA, M. Un cărturar maramureșan: Ioan Artemie Anderco 286- română
ACHIM, Valeriu Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (I) 298- română
BÎRSAN, Viorica Activitatea cultural-educativă în lumina documentelor de partid și de stat 311- română
ACHIM, Valeriu Sesiuni de comunicări 313- română
CIOCAN, Janeta Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
BILȚIU, Pamfil Repere moderne în cercetarea actuală a creației populare orale 316- română
URSU, Viorica Petru Bran, eminent om de cultură de cultură transilvănean din veacul al XIX-lea, luptător neobosit pentru emanciparea poporului român 379- română